Aktuellt - Socialdemokraterna

Blocköverskridande samarbete bästa vägen framåt

Det dröjer ytterligare några dager innan Sverige har ett slutgiltigt valresultat. Men allt pekar på att Socialdemokraterna även i fortsättningen kommer att vara landets i särklass största politiska parti. Trots detta tycks det parlamentariska läget vara fortsatt snårigt, då inget av de två blocken har egen majoritet i riksdagen.

Socialdemokraternas gruppledare Anders Ygeman manar till lugn – och pekar på det stora behovet av blocköverskridande samarbete för landets bästa. Lyckad kampanj Det var många som räknade ut Socialdemokraternas chanser att spurta i valrörelsens slutskede. Men resultatet indikerar motsatsen. Framgången kan till stor del tillskrivas en stark partiorganisation, med god förmåga att organisera bedriva kampanjearbete.  Dessutom kan konstateras att väljarnas förtroende för Socialdemokraterna – som...

Vi fortsätter bygga samhället starkt

I över hundra år har Socialdemokraterna genomfört reformer som förbättrat människors livsvillkor och skapat ett starkare och mer jämlikt samhälle. För att uppmärksamma detta har vi lanserat kampanjsidan familjelivdåoch.nu. Nu går vi till val på att fortsätta stärka samhället genom att införa en familjevecka som ger varje förälder en extra veckas ledighet i samband med barnens skolfria dagar.

100 år av framsteg  Den svenska modellen bygger på att alla som kan jobba ska jobba, och den bygger på både plikt och rätt. Därför har vi en generell välfärd som stödjer arbete. Exempelvis barn- och äldreomsorg, goda utbildningsmöjligheter för alla, rätt till sjukvård i tid och hjälp med omställning vid arbetslöshet. När tiderna förändras behöver välfärden hänga med. Därför har vi genom åren infört längre semester, pappamånader, maxtaxa i förskolan och höjda barnbidrag. Vi har genomfört många...

Ökad insyn och stopp för snabba sidbyten för politiker

Socialdemokraterna vill se ett starkare samhälle – ett tryggare Sverige. Med privatiseringar och stora offentliga upphandlingar följer också korruptionsrisker. Efter medias granskningar om turerna kring Nya Karolinska är det dags att öka medborgarnas insyn i politikers ekonomiska intressen och stoppa snabba sidbyten från politik till lobbyföretag – också i landsting och kommuner.

Handlar om förtroendet för välfärden Vi socialdemokrater vill bygga ut välfärden för att göra Sverige till ett mer jämlikt land. Bland annat genom bättre pensioner och genom att införa en familjevecka, som ger föräldrar mer tid med sina barn. Vårt starka samhälle bygger på att medborgarna känner tilltro till välfärdsstaten  – en tilltro som hotas av den korruptionsrisk som uppstår när politiker hoppar mellan politik och lobbyföretag. För riksdagsledamöter, statsråd och statssekreterare finns...

Stopplag för OPS i sjukvården

Socialdemokraterna går till val på att bygga ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige. För oss är det självklart att vårdens pengar ska gå till vård, inte till dyra upphandlingar och stora konsultnotor – som i turerna kring Nya Karolinska. För att NKS-haveriet inte ska upprepas någon annanstans vill vi sätta stopp för fler OPS-lösningar i svensk sjukvård.

Nej till ideologiskt drivna NKS-experiment Nya Karolinska Solna är det första större exemplet på en OPS-lösning i svensk sjukvård – en finansieringsmodell som drevs igenom av den styrande alliansen i Stockholms läns landsting. Förutom skenande kostnader för byggnation och drift har det handlat om vidlyftiga konsultarvoden med bristande underlag, personer i centrala beslutspositioner som riskerar att vara jäviga, en pågående undersökning av advokatbyrå där polisanmälan ännu inte uteslutits,...

Samarbete över blockgränsen, inte över anständighetsgränsen

Sverige behöver en stabil regering med stöd i riksdagen som förmår leda Sverige i en orolig tid. Om inget av de så kallade blocken får egen majoritet är det naturliga en blocköverskridande regering. Vi socialdemokrater kommer inte att samarbeta med eller göra oss beroende av Sverigedemokraterna.

DEBATT:  Det går bra för Sverige. Över 300 000 fler har ett jobb att gå till. Andelen som försörjs av olika ersättningssystem har inte varit så här låg sedan 1981. Regeringen har vänt den förra regeringens budgetunderskott till stora överskott och tack vare det har vi ökat investeringarna i vård, skola och omsorg med 35 miljarder kronor. Men det saknas verkligen inte utmaningar. Vårdköerna är för långa i många landsting, arbetslösheten bland utrikes födda är fortfarande för hög och kriminalit...

Socialdemokraterna startar kampanjen #minkroppmittval

Sverigedemokraterna vill vrida klockan tillbaka vad gäller kvinnors rättigheter. De vill både inskränka aborträtten och tillåta anställda i vården att vägra utföra aborter. Med andra ord står 100 år av framgångsrik jämställdhetskamp nu på spel. Tycker du som vi att Sverige ska fortsätta vara ett föregångsland? Ta då ställning för kvinnors rätt att bestämma över sin egen kropp!

SD vill vrida klockan tillbaka genom att Inskränka aborträtten från 18 till 12 veckor. Ge anställda i vården möjlighet att vägra utföra aborter. Återinföra sambeskattning, en förändring som skulle göra många kvinnor ekonomiskt beroende av sina män och kraftigt försämra kvinnors möjlighet till arbete och bra pension. Återinföra vårdnadsbidraget, en kvinnofälla inte minst för utrikesfödda. Ta bort pappamånaderna ur föräldraförsäkringen. Detta är varför vi socialdemokrater vägrar ge Sverigedemok...

Sverigedemokraternas svek mot välfärden

Valet den 9 september är en folkomröstning om svensk välfärd. En röst på Socialdemokraterna är en röst för ett starkare samhälle. Mot detta står Sverigedemokraterna – som vill skära ner stort på statsbidragen till landets kommuner och på sikt avskaffa den kommunala utjämningen mellan kommuner. Det skulle få enorma konsekvenser för välfärden, samtidigt som det skulle gynna ett fåtal rika kommuner med många höginkomsttagare.

S vill skapa trygghet i hela Sverige  Vi socialdemokrater anser att alla medborgare, oavsett var i landet man bor, har samma rätt till en stark välfärd och trygghet. Därför har vi ökat investeringarna i välfärden med 35 miljarder. Nästa mandatperiod vill vi satsa ytterligare minst 35 miljarder och dessutom och rikta 2 miljarder per år direkt till 179 landsbygdskommuner så att de kan anställa fler brandmän, lärare och undersköterskor. Förutsättningarna för landets kommuner skiljer sig åt....

Socialdemokraterna presenterar sjuksköterskelyft

Valet 2018 är en folkomröstning om svensk välfärd. En röst på Socialdemokraterna är en röst på bättre pensioner, extra ledighet för föräldrar, och inte minst: bättre sjukvård. Investeringar i en bättre sjukvård går för oss före stora skattesänkningar. För att korta vårdköer och utveckla vården behövs satsningar på vårdens viktigaste resurs – personalen. Socialdemokraterna presenterar nu ett sjuksköterskelyft.

Bättre sjukvård före skattesänkningar Idag är det brist på såväl grundutbildade som specialistutbildade sjuksköterskor. För att möta detta har den socialdemokratiskt ledda regeringen sedan 2015 byggt ut antalet utbildningsplatser. Fler utbildar sig idag till sjuksköterskor men vi är inte nöjda. Med fler anställda som har bättre villkor kommer svensk sjukvård att fortsätta utvecklas. – Vi vill ha ett sjuksköterskelyft för att fler ska vilja, orka och kunna jobba som sjuksköterska. Vården behöv...

Två miljarder till landsbygden

I vårt starka samhälle ska hela Sverige leva. Många landsbygdskommuner vittnar om att det är svårt att få ekonomin att gå ihop. Vi vill därför satsa 2 miljarder kronor årligen på de mindre landsbygdskommuner som ofta har gles befolkning. Det handlar om att trygga välfärden också på landsbygden.

Goda statsfinanser möjliggör satsningar – på hela landet Svensk ekonomi har vänts från stora underskott till överskott. Nu står Sverige inför ett vägval om hur den ekonomiska styrkan ska användas. Idag presenterar vi ett nytt förslag för ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige, med en välfärd man kan lita på också på landsbygden. Vi vill tillföra 2 miljarder kronor årligen till de mindre landsbygdskommuner som ofta har gles befolkning. Det är kommuner som ofta har lägre andel av...

Socialdemokraternas valmanifest 2018

Socialdemokraterna har påbörjat lanseringen av det största trygghetsprogrammet i modern tid. Vi går till val på att bygga ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige med mer resurser till skolan och sjukvården, högre pensioner och en kompromisslös kamp mot brotten och dess orsaker. Här kan du läsa Socialdemokraternas valmanifest i sin helhet.

Ladda hem valmanifestet (PDF). Vad kostar våra reformer? Se tabell här (PDF). Valmanifestets innehåll 1. Ett samhälle starkt nog att nå full sysselsättning 2. Ett samhälle starkt nog att stötta dig i livets alla skeenden 3. Ett samhälle starkt nog att besegra kriminaliteten 4. Ett samhälle starkt nog att vara en samlande kraft i en omdanande tid Ett starkare samhälle. Ett tryggare Sverige.  Vi lever i en föränderlig tid och en konfliktfylld värld. I sommar har Sverige brunnit, och extremvädre...

Dela
Maila det här citatet Måste vara en giltig e-postadress.

Socialdemokraterna.se använder sig av cookies och pixlar för att optimera din framtida användning av vår hemsida samt för att i marknadsföringssyfte och för statistiska ändamål samla in information. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till detta. Läs mer om vår användning av cookies och pixlar här.