Aktuellt - Socialdemokraterna

Ny kurs för landsbygdspolitiken

Regeringen har lagt om landsbygdspolitiken för att hela Sverige ska leva och vara del av samhällsbygget. Den nya riktningen på landsbygdspolitiken innebär ett tydligt fokus på att skapa förutsättningar för landsbygderna att utvecklas. Det är en del av det trygghetsprogram vi socialdemokrater lanserat.

Miljardsatsning på landsbygden Nu tar regeringen nästa steg för att sluta klyftan mellan land och stad när landsbygdspropositionen presenteras. Propositionen innehåller mål och inriktning för politiken som nu förankras med riksdagen. Utöver tidigare mångmiljardsatsningar på landsbygden föreslår Socialdemokraterna och regeringen 1,5 miljarder mellan 2019–2020 och därefter 400 miljoner årligen på att förverkliga merparten av landsbygdskommitténs förslag. Vi socialdemokrater vill ha ett Sverige...

Vi ska stoppa vinstjakten i välfärden

Regeringen lägger nu fram ett förslag om vinstbegränsning i svensk välfärd. Här kan du läsa mer om förslaget och ta ställning mot vinstjakten. För oss socialdemokrater är det enkelt: skattepengarna ska gå till att göra välfärden bättre och Sverige tryggare – inte till vinstjakt.

Varför vill S begränsa vinsterna i välfärden? Av flera skäl, bland annat följande: Våra gemensamma skattepengar ska gå till att göra skolan och omsorgen bättre. Välfärden är till för våra barn, elever och brukare – inte för att berika ägarna. En majoritet av Sveriges befolkning vill stoppa vinstjakten i välfärden. Vinstjakten kan försämra välfärdens kvalitet. Felaktiga drivkrafter kan leda till konkurser när lönsamheten försämras eller allt för mycket pengar lämnat verksamheten, glädjebetyg f...

Språkkrav för snabbare integration

– Om man inte talar tillräckligt bra svenska så ska man också ha skyldighet att delta i SFI för att man ska kunna få ett jobb och tjäna pengar och betala skatt, säger arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson till TT.

Fler nyanlända måste jobba Sedan regeringen tillträdde har arbetslösheten minskat tydligt och över 250 000 fler människor har kommit i arbete. Sysselsättningsgraden i Sverige är den högsta som någonsin uppmätts i ett EU-land. Men vi socialdemokrater nöjer oss inte så. Fler nyanlända måste in i arbete.  Regeringen har tidigare sett till att få på plats utbildningsplikt för nyanlända. Det innebär att den som är nyanländ och inte har tillräcklig utbildning för att få ett jobb måste in i utbildni...

Nationellt program för avhopparverksamhet

Socialdemokraterna har inlett en lansering av det största trygghetsprogrammet i modern tid. En del i detta är att den organiserade brottsligheten ska knäckas. För att lyckas med det behövs bra alternativ för den som vill göra upp med sitt kriminella liv. Därför vill Socialdemokraterna skapa ett nationellt program för avhoppare.

Knäcka den organiserade brottsligheten Kampen mot den grova brottsligheten kräver krafttag. Därför vill Socialdemokraterna att avhopparverksamheten organiseras på nationell nivå. Det skulle underlätta för kommuner att omplacera avhoppade kriminella och säkerställa att framgångsrika exempel sprids.  – Vill du lämna, då kommer samhällets resurser finnas där. Men väljer du att fortsätta så kommer resursern att sättas på att jaga dig och se till att du hamnar bakom lås och bom, säger Anders Ygema...

Arbetskläder till personalen i vård och äldreomsorg

Socialdemokraterna ger idag ett vallöfte att anställda i vård och äldreomsorg, inklusive hemtjänst, ska få arbets­kläder som tillhandahålls av arbetsgivaren och utan kostnad för den enskilde arbets­tagaren. Det är en del av det trygghetsprogram vi Socialdemokrater lanserat, det största i modern tid.

Tryggare arbetsmiljö En stor fråga för dem som arbetar i äldreomsorgen och inte minst i hemtjänsten är arbets­kläder. Med tanke på smitto­riskerna och hur mycket kläderna slits så är det orimligt att de ska behöva bekosta sina egna arbetskläder. Många andra yrkesgrupper, till exempel byggarbetare och brandmän får sina arbetskläder betalda av sin arbetsgivare – och därför är det inte mer än rätt att de som jobbar inom äldreomsorg och hemtjänst också får det. –  Hemtjänstpersonalen ska inte...

Vi satsar på kortare väntetider i cancervården

Vi vill satsa 500 miljoner kronor per år på cancervården under nästa mandatperiod för att bland annat korta väntetiderna. För oss går investeringar i välfärden och tryggare cancervård före stora skattesänkningar.

Socialdemokraterna vill avsätta 500 miljoner kronor per år 2019–2022 på en ny och utvecklad cancersatsning. Den ska bland annat fokusera på att fortsätta att korta väntetiderna och fortsätta den statliga finansieringen av Sveriges sex regionala cancercentrum. Vi bygger vidare på de satsningar som gjorts under mandatperioden och fortsätter höja ambitionsnivån. Tidigare upptäckt av hudcancer Vi behöver upptäcka hudcancer tidigare. Tidig upptäckt är avgörande för effektiv behandling, och det fin...

Fler ambulanshelikoptrar för tryggare vård

För att öka tryggheten i hela landet vill vi investera en halv miljard kronor per år i en förstärkt ambulanssjukvård med fler ambulanser – både på land och i luften. Vi prioriterar investeringar i välfärden och sjukvården framför stora skattesänkningar.

Mer jämlik vård över hela landet Idag varierar tillgången till ambulanshelikoptrar mellan olika landsting och regioner. Det innebär att det kan ta lång tid att komma till kvalificerad vård om du befinner dig på fel ställe när du drabbas.  Vårt mål är att den genomsnittliga responstiden vid så kallade prio 1-larm ska vara högst en kvart i hela Sverige. Höjd ambitionsnivå Du ska känna dig trygg med att kunna komma till vården snabbt när du verkligen behöver det. Därför vill vi bygga ut och stär...

Vi satsar på 14 000 fler vårdanställda

De som jobbar i välfärden ska hinna, orka och kunna ge patienter, brukare och klienter en god vård och omsorg av hög kvalitet. Därför vill vi anställa fler och göra arbetsmiljön bättre. Vi socialdemokrater prioriterar investeringar i välfärden och sjukvården framför stora skattesänkningar.

"Mest omfattande trygghetsprogrammet i modern tid" Stefan Löfven presenterade en stor sjukvårdssatsning på  DN-debatt igår . Det är startskottet för det stora trygghetsprogram som vi socialdemokrater kommer att presentera fram till valet.  - Vi socialdemokrater är fast beslutna att ta itu med bristerna i sjukvården. Redan i årets budget gör regeringen historiskt stora satsningar på 5,5 miljarder kronor för att stärka vården. Men vi vet att mer måste göras. Därför börjar vi socialdemokrater i...

Socialdemokraterna presenterar ny valstrategi

Idag presenterade partisekreterare Lena Rådström Baastad och valledare John Zanchi Socialdemokraternas valstrategi. Bättre välfärd i hela landet, lag och ordning samt snabbare integration är de sakpolitiska prioriteringarna. Att ta tag i samhällsproblem och öka tryggheten skapar framtidstro och sammanhållning och detta präglar också strategin. Se strategin och presentationen längre ner på sidan.

"Sverige är starkare när vi håller ihop" Socialdemokraterna är ett parti som vill samla fler människor och vara relevanta för en stor del av väljarkåren. Detta för att skapa ett bra Sverige för så många som möjligt. - Vi är ett brett parti, vi vänder oss till en majoritet av väljarna. Men man vinner inga val på gamla meriter, vi fokuserar på hur Socialdemokraterna vill fortsätta utveckla Sverige och minska klyftorna, säger Lena Rådström Baastad. Jobben och ekonomin är alltid grundplattan för...

Regeringen går fram med förslag att stoppa vinstjakten

- Vinstjakten hör inte hemma i svensk välfärd. Resurser avsatta för välfärden ska användas till att förbättra skolresultaten och ge våra äldre en trygg omsorg – inte till stora vinstuttag, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

Socialdemokraterna prioriterar välfärden Nu går den socialdemokratiskt ledda regeringen fram med ett förslag om vinstbegränsning i välfärden. Bakgrunden är enkel: de pengar vi gemensamt betalar i skatt ska gå till välfärden – inte till vinstjakt för privata företag. Beräkningar visar till exempel att de övervinsterna som gjordes inom välfärdssektorn 2015 uppgick till 4,7 miljarder kronor – pengar som hade räckt till att anställa 8 000 gymnasielärare. I linje med tidigare satsningar Sedan vi...

Dela
Maila det här citatet Måste vara en giltig e-postadress.

Socialdemokraterna.se använder sig av cookies. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du detta. Läs mer