Nyheter

 • Nytt straff för unga, ungdomsbevakning

  2020-02-13 Ingen ung ska vara rädd för att bli rånad och förnedrad av en annan ungdom. Ungdomsrånen måste ha ett slut. Här behövs tidiga insatser för att fånga upp unga och tydliga konsekvenser när man går över gränsen. Nu presenterar vi ett nytt straff för unga för att bland annat agera mot ungdomsrånen och unga som hamnat snett.
 • Arbetslivskriminaliteten måste bekämpas

  2020-02-11 Den svenska arbetsmarknaden ska inte vara en fristad för kriminella aktörer. Skurkföretag som utnyttjar människor och snedvrider konkurrensen måste bekämpas med kraft. Det handlar om högre straff för företag som begår brott, skärpta kontroller och en ökad samverkan mellan myndigheterna. Nu tar regeringen ytterligare steg för att sätta stopp för arbetslivskriminaliteten. I Sverige ska svenska löner och villkor gälla.
 • Hedersbrott ska straffas hårdare

  2020-02-05 Vi kan aldrig acceptera att människor inte själva får välja vem de ska gifta sig med, att barn gifter sig, eller att människor utsätts för våld och förtryck i hederns namn. Nu presenterar vi ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet.
 • Skola där alla lyckas, förhindrar kriminalitet

  2020-02-04 Svenska folket ser kopplingen mellan misslyckanden i skolan och risk för kriminalitet. Om barn och unga inte lyckas i skolan ökar riskerna att hamna snett. Lika hårda som vi ska vara mot brotten ska vi vara mot brottens orsaker. Då räcker det inte att göra som det högerkonservativa blocket med Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna, som gärna ställer upp på regeringens förslag om skärpta straff men som samtidigt rycker undan långsiktiga satsningar på utsatta områden.
 • Socialdemokraternas kongress till Göteborg

  2020-01-31 När Socialdemokraterna samlas till sin 41:a ordinarie kongress gör man det i Svenska Mässans lokaler i Göteborg. Det har partistyrelsen fattat beslut om. Kongressen går av stapeln mellan den 12 och 16 maj 2021.
 • Fler poliser än någonsin tidigare

  2020-01-27 Samhällets samlade styrka ska knäcka den organiserade brottsligheten och bekämpa brottslighetens orsaker. Socialdemokraternas satsningar gör att polisen växer över hela landet och nu är fler än någonsin tidigare.
 • Turismen kan stärka samhället i hela landet än mer

  2020-01-24 Hela landet ska leva och utvecklas. Socialdemokraterna presenterar i ett besök i Sälen en nya politisk idé. Syftet med idén är att stärka hela landets utveckling där turismen kan vara med och bidra till investeringar för tillväxt och satsningar i den lokala orten.
 • Välfärden först – nu tillför vi mer resurser!

  2020-01-20 Vi socialdemokrater kommer i varje läge att prioritera välfärden först. Det är vårt bästa verktyg för jämlikhet och rättvisa. Välfärden ger lika bra förskola och skola åt alla barn oavsett föräldrarnas ekonomi och sjukvård efter behov – inte efter plånbok. Den ger samma trygga äldreomsorg till byggnadsarbetaren som till direktören. Det är grunden för ett starkt och tryggt samhälle. Men behoven i välfärden är också stora. Därför tillför vi nu 5 miljarder till välfärden.
 • Ett steg på vägen mot högre pensioner

  2020-01-07 Socialdemokraterna gick till val på att förbättra ekonomin för våra äldre. Från och med årsskiftet höjs garantipensionen och bostadstillägget samtidigt som skatten sänks för våra pensionärer. Dessa förändringar är en del av vårt arbete med att höja pensionerna. Vårt mål är att den samlade pensionen på sikt ska motsvara 70 % av slutlönen.
 • Välfärdskommissionen på plats

  2019-12-19 Den svenska välfärden står till följd av samhällsutvecklingen inför betydande utmaningar. Vi blir alltfler äldre och det föds fler barn i Sverige. Det är en vinst för vårt välfärdssamhälle. Men det innebär också att vi kommer att behöva prioritera hårt för att mer resurser ska gå till välfärden och att det behövs nya smarta sätt att arbeta.