3 miljarder till fler bostäder - Socialdemokraterna

3 miljarder till fler bostäder

Bostadsbristen är hög. Det hindrar folk från att få jobb. Vi föreslår därför att staten genom SBAB lånar ut kapital för nybyggnation.

- Vi har en bostadsbrist som är alldeles för hög, det hindrar folk att få jobb och unga människor att starta sina vuxna liv. Vi vill bygga bort bostadsbristen genom att göra SBAB till en motor för kapitalförsörjningen, sade Stefan Löfven på en pressträff idag.

Sverige behöver fler bostäder

Det byggs alldeles för lite i Sverige. Bristen på bostäder hindrar arbetsgivare från att rekrytera personal, studenter från att tacka ja till den utbildning som krävs för att få det jobb de vill ha. Det hindrar även unga från att flytta hemifrån och bilda familj. 

Kapital till långsiktiga investeringar

Vi vill att SBAB ska tillföras 3 miljarder kronor. Dessa medel ska SBAB sedan låna ut aktivt till allmännytta, byggföretag och kommuner för nybyggnation. Det gäller både hyresrätter och bostadsrätter. 

  • Såväl kommuner som byggbolag anger att ett viktigt skäl till att det byggs för litet är bristen på kapital. Detta gäller särskilt för hyresrätter. Avkastningskrav och tidshorisonter som är mer anpassade för bostadsrätter än för hyresrätter.
  • Utlåningsvillkoren ska vara goda och långsiktiga, men inte subventionerade. Verksamheten ska ge långsiktig avkastning.
  • Det långsiktiga ägandet och förvaltningen av de nyproducerade bostäderna ska andra stå för. Den nya verksamheten kan använda SBAB:s kompetens, men i ekonomiskt hänseende ska verksamheten hålls strikt åtskild från SBAB:s befintliga verksamhet. Nuvarande kunder i SBAB påverkas inte.
  • Utgångspunkten är 3 miljarder kronor i eget kapital för denna verksamhet.

Effekter av förslaget

  • Bostadsbyggandet ökar, särskilt nybyggnationen av hyresrätter. Blir utlåningskapitalet tio gånger det egna kapitalet kan detta finansiera nybyggnation av 15 000-20 000 lägenheter. Det innebär att regeringens gap på 10 000 nyproducerade bostäder per år kan halveras under en mandatperiod.
  • Konkurrensen i byggsektorn ökar när en ny aktör med stor långsiktighet i sina affärsmässiga överväganden träder in på marknaden.
  • Fler bostäder skapar fler jobbdels i sig självt, och dels genom att arbetsgivare får bättre förutsättningar att nyrekrytera. 

Mer information

PM: En socialdemokratisk politik för fler bostäder (PDF) Open this document with ReadSpeaker docReader

Dela
Maila det här citatet Måste vara en giltig e-postadress.

Socialdemokraterna.se använder sig av cookies och pixlar för att optimera din framtida användning av vår hemsida samt för att i marknadsföringssyfte och för statistiska ändamål samla in information. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till detta. Läs mer om vår användning av cookies och pixlar här.