Ett år med den S-ledda regeringen - Socialdemokraterna

Ett år med den S-ledda regeringen

I dag firar vi ett år med en socialdemokratiskt ledd regering. Vad har regeringen gjort hittills? Här listar vi några av de största och viktigaste reformerna som genomförts, eller kommer att införas inom kort. Nu investerar vi i ett bättre Sverige. För alla.

Jobb

Under åtta år ökade arbetslösheten och Sverige tappade i konkurrenskraft. Nu har vi bytt till en riktig jobbpolitik. Den bygger på investeringar i det som bygger Sverige starkt:

  • Utbildning för rätt kompetens, nästan 400 000 människor går arbetslösa samtidigt som 80 000 jobb är lediga. Därför har regeringen beslutat om 50 000 nya utbildningsplatser som rustar människor att kunna ta de jobb som finns, och de nya som växer fram.
  • Infrastruktur och bostäder skapar jobb och dessutom möjlighet att flytta till jobben.
  • En aktiv näringspolitik inriktad på nyindustrialisering och export som ger stöd för företag och innovatörer att ta fram nya varor och tjänster.

Skola

Framtiden börjar i skolan. Vi har presenterat investeringar på nästan 5 miljarder för mindre klasser, högre lärarlöner, fler speciallärare, sommarskola för de som kommit efter och en särskild satsning på de skolor som har det tuffast. Dessutom bli det mer personal och bättre kvalité på fritids.

Bostad

Redan under nästa år kommer regeringen att investera mer i bostadsbyggande än den förra regeringen gjorde på åtta år.

Blocköverskridande överenskommelser

Riksdagens partier har under det förra riksdagsåret ingått flera viktiga överenskommelser. Nu finns bland annat en bred enighet kring budgetprocessen, försvaret, vapenexporten, betygen, presstödet, amorteringskraven för bolån, militära insatser i Mali och Irak samt ett fortsatt gott samarbete kring pensionssystemet. Det är en styrka för vårt land.

Dela
Maila det här citatet Måste vara en giltig e-postadress.

Socialdemokraterna.se använder sig av cookies och pixlar för att optimera din framtida användning av vår hemsida samt för att i marknadsföringssyfte och för statistiska ändamål samla in information. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till detta. Läs mer om vår användning av cookies och pixlar här.