Föräldraförsäkringen ska moderniseras - Socialdemokraterna

Föräldraförsäkringen ska moderniseras

Föräldraförsäkringen måste moderniseras och underlätta för alla former av familjekonstellationer. Därför tillsätter regeringen en bred utredning – den första på tio år.

Dagens föräldraförsäkring har över 40 år på nacken. Nu behöver den ses över och anpassas efter nya familjekonstellationer och en modern arbetsmarknad. Därför tillsätter regeringen en bred utredning som beräknas vara klar innan mandatperioden är över.

– Familjer kan se ut på en mängd olika sätt men när föräldraförsäkringen utformades var det fortfarande utifrån idén om en kärnfamilj med två sammanboende. I dag vet vi att mer än vart femte barn växer upp i en annan typ av familjekonstellation, säger socialförsäkringsminister Annika Strandhäll.

Jämställt föräldraskap

Parallellt med utredningsarbetet för att åstadkomma en modern föräldraförsäkring krävs förändring av attityder och förhållningssätt för en mer jämställd arbetsmarknad och ett mer jämställt föräldraskap.

– Vi vill se en mer jämställd arbetsmarknad och ett mer jämställt privatliv där man i större utsträckning delar även på det obetalda arbetet. Vi vill se att barn har lika rätt till sina föräldrar, oavsett ställning på arbetsmarknaden eller familjekonstellation, säger Annika Strandhäll.

Flera aktörer i samhället behöver ta ansvar för en sådan utveckling. Kommunikation och dialog kommer vara en viktig del av utredningens arbete. Utredningen kommer att fokusera på i huvudsak fem områden:

Ökad jämställdhet. Föreslå åtgärder för att uppnå en jämn fördelning av föräldrapenning och föräldraledighet och särskilt analysera förutsättningarna för och konsekvenserna av fler reserverade månader.

Möta en modern arbetsmarknadförsäkring för dagens familjekonstellationer. Se över vilka utmaningar ett modert arbetsliv innebär för möjligheten till föräldraledighet och särskilt sätta fokus på företagares och studenters villkor.

En försäkring för dagens familjekonstellationer. Undersöka möjligheterna att underlätta för olika familjekonstellationer att använda föräldraförsäkringen.

En tydlig försäkring som är  lätt att använda. Analysera behovet av förenklingar. Målet är att det ska bli lättare att planera livet och ledigheten med föräldrapenning och att se i vilka situationer under ett barns liv som föräldraförsäkringen kan göra det lättare att förena ett jämställt föräldraskap med arbete.

Den röda tråden – barnperspektivet. I alla delar är barnperspektivet en röd tråd. Barns rätt till trygga uppväxtförhållande är central när vi utformar familjepolitiken som helhet och föräldraförsäkringen i synnerhet. Principen om barnets bästa ska vara vägledande genom hela utredningen.

Läs mer: http://www.dn.se/debatt/anpassa-foraldraforsakringen-till-det-moderna-arbetslivet/

Dela
Maila det här citatet Måste vara en giltig e-postadress.

Socialdemokraterna.se använder sig av cookies. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du detta.