Förbättrad psykisk hälsa för unga - Socialdemokraterna

Förbättrad psykisk hälsa för unga

Söndagen den 13 september presenterades en satsning för att stärka insatserna inom psykiatri och psykisk hälsa för barn och unga vuxna. Satsningen ingår i den budgetöverenskommelse som regeringspartierna har slutit med Vänsterpartiet.

Förslaget innebär att den befintliga satsningen inom området psykisk ohälsa förstärks med ytterligare 280 miljoner kronor per år 2016-2019. Medlen ska användas för att förstärka ungdomsmottagningarnas arbete och stimulera nya initiativ på området.

- Det här är en viktig satsning för att möta den psykiska ohälsan bland barn och unga. Genom att bland annat förstärka ungdomsmottagningarna möjliggör vi en mer lättillgänglig verksamhet och kan möta barn och unga i ett tidigare skede. Detta är en viktig del i arbetet med att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation, säger Gabriel Wikström, folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Presskontakt

Helena Paues
Pressekreterare hos folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström
Telefon 08-405 39 06
Mobil 072-209 45 20

Dela
Maila det här citatet Måste vara en giltig e-postadress.

Socialdemokraterna.se använder sig av cookies och pixlar för att optimera din framtida användning av vår hemsida samt för att i marknadsföringssyfte och för statistiska ändamål samla in information. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till detta. Läs mer om vår användning av cookies och pixlar här.