Justering av ROT-avdraget - Socialdemokraterna

Justering av ROT-avdraget

Samarbetsregeringen vill justera det nuvarande ROT-avdraget till 30 procent. Förslaget ska stärka de statliga finanserna med knappt 6 miljarder 2016. Därmed möjliggörs viktiga investeringar för jobb och tillväxt, inte minst på bostadsområdet.

Sedan ROT-avdraget infördes med nuvarande utformning i december 2008 har kostnaderna för reduktionen ökat kraftigt. Det finns därför skäl att göra en justering – nu föreslår samarbetsregeringen en sänkning av subventionsgraden till 30 procent.

Samarbetsregeringen bedömer att justeringen skulle möjliggöra viktiga investeringar för jobb och tillväxt, inte minst på bostadsområdet. Den negativa långsiktiga sysselsättningseffekten av den föreslagna begränsningen bedöms vara mycket liten. Taket på 50 000 kronor föreslås vara oförändrat.

När ROT-avdraget infördes i sin nuvarande form rådde finanskris och beslutet var länge stabiliseringspolitiskt motiverat. Idag är läget ett annat – svensk ekonomi befinner sig för närvarande i en återhämtningsfas och sysselsättningen bedöms öka i god takt de närmsta åren. I ett förstärkt konjunkturläge minskar behovet av att ha en så omfattande skattereduktion.

Om förslaget kommer att presenteras i budgetpropositionen för 2016, och med vilken utformning, blir beroende av de överläggningar som förs i det slutliga arbetet med vårbudgeten.

Dela
Maila det här citatet Måste vara en giltig e-postadress.

Socialdemokraterna.se använder sig av cookies och pixlar för att optimera din framtida användning av vår hemsida samt för att i marknadsföringssyfte och för statistiska ändamål samla in information. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till detta. Läs mer om vår användning av cookies och pixlar här.