Modernisera och effektivisera staten - Socialdemokraterna

Modernisera och effektivisera staten

Den svenska offentliga sektorn är på många sätt en förebild för andra länder. Men sektorn står inför flera utmaningar. De som yrkesarbetar ska försörja allt fler i och med att allt fler blir äldre och lever längre.

Den borgerliga regeringens lösning på problemen består i att privatisera verksamheter, sänka skatter och lyfta över en större del av kostnaderna till medborgarna. Det menar vi är ansvarslöst – det löser inte problem i verksamheterna, det sänker i praktiken sällan kostnaderna och det ökar ojämlikheten. 

Vi Socialdemokrater har därför en annan syn. Vi menar att den offentliga sektorns utmaningar måste mötas med mer resurser – men också med omfattande insatser för att modernisera och effektivisera sektorn. 

När myndigheters anslag beslutas varje år beräknas ett krav om en procents kostnadseffektivisering.

Vi vill inte avveckla det systemet men det har sina brister. Ibland är potentialen för effektivisering större än en procent. Ibland krävs det tydliga investeringar i startläget för att åstadkomma någon effektivisering alls – till exempel nya IT-lösningar, sammanslagningar av kontor och så vidare. Då räcker det inte med en princip som tillämpas på alla myndigheter utan att ta hänsyn till det enskilda fallet. 

Därför föreslår vi en ny modell med så kallade budgetgenomlysningar. Modellen används i flera länder, bland annat i Danmark. De danska genomlysningarna gäller oftast hela verksamheter såsom Polisen, Försvarsmakten eller Banverket. De kan också fokusera på funktioner som finns i alla statliga verksamheter, såsom IT-utgifter eller fastighetsförvaltning.

Konkret innebär vårt förslag följande: 

  • En självständig expertenhet under finansministern inrättas med uppdrag att 
genomföra budgetgenomlysningar efter en dansk modell. 
  • Enheten bör disponera cirka 8-10 årsarbetskrafter och ha kapacitet att tillsammans med myndighetsledningarna genomföra 4-6 budgetgenomlysningar, för att över en fyraårsperiod ha möjlighet att genomlysa de 20 största myndigheterna. 

Vi ser dessa fördelar med förslagen: 

  • Att effektiviseringsarbetet blir mer metodiskt och omfattande stärker medborgarnas tilltro till staten och till hur skattemedel används. 
  • Istället för att bara luta sig tillbaka med en princip som är lika för alla ska regeringen föra en dialog med myndighetsledning och fackliga organisationer på varje enskild myndighet utifrån dennas förutsättningar, möjligheter och problem. 
  • Resurser frigörs som kan användas till andra verksamheter inom välfärden. 
Dela
Maila det här citatet Måste vara en giltig e-postadress.

Socialdemokraterna.se använder sig av cookies och pixlar för att optimera din framtida användning av vår hemsida samt för att i marknadsföringssyfte och för statistiska ändamål samla in information. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till detta. Läs mer om vår användning av cookies och pixlar här.