Nu satsar regeringen på höjda lärarlöner - Socialdemokraterna

Nu satsar regeringen på höjda lärarlöner

Idag presenterade Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, detaljerna i Lärarlönelyftet. Läraralönelyftet, den stora satsningen på Sveriges lärare, utgår från den svenska modellen och är framtagen tillsammans med parterna. En bättre skola är en del i att stärka den svenska modellen.

Detta är utmaningen

 • Lärarkris i hela landet – det kommer saknas tiotusentals lärare.
 • Endast 5 % procent av Sveriges lärare tycker att läraryrket har hög status.
 • Bara varannan lärare skulle välja samma yrke igen.
 • Svag löneutveckling för lärare jämfört med OECD-snittet för jämförbara yrkesgrupper.
 • Försämrade kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap hos svenska elever (från senaste PISA).
 • Ojämlikheten i och mellan skolor har ökat.

Hit ska vi

 • Förbättra svenska elevers skolresultat. Skickliga och engagerade lärare är nyckeln för att vända utvecklingen i skolan.
 • Höja läraryrkets attraktivitet.
 • Fler lärare genom att få fler att vilja läsa till lärare.
 • Öka jämlikheten i och mellan skolor.

Såhär gör vi

 • Satsningen gäller från 1 juli 2016.
 • 3 miljarder per år = 60 000 lärare får 2 500 – 3 500 kronor mer på lönekontot varje månad.
 • Långsiktig höjning av lönen utöver den vanliga lönerevisionen till de lärare som kommer i fråga för en lönehöjning.
 • Skolhuvudmännen ska höja lönerna för lärare som utvecklat undervisningen på egen hand eller tillsammans med kolleger och på så sätt förbättrat elevernas studieresultat eller måluppfyllelsen i förskolan.
 • Given utgångspunkt har varit att svensk lönebildning ska skötas av de förhandlande parterna på arbetsmarknaden.

Vad nästa steg blir

 • Noggrann utvärdering sker av hur modellen implementeras, fungerar och hanteras av parterna.
 • Fortsatta samtal med skolans parter om hur vi på fler sätt höjer attraktiviteten i läraryrket genom att förbättra lärarnas arbetsmiljö och skapa fler vägar in i yrket och utvecklingsvägar för lärare.

Mer information

 
Artikel i Aftonbladet 


Följ Helene Hellmark Knutsson på Facebook

Dela
Maila det här citatet Måste vara en giltig e-postadress.

Socialdemokraterna.se använder sig av cookies. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du detta.