Överenskommelse om försvaret - Socialdemokraterna

Överenskommelse om försvaret

Samarbetsregeringen, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Moderaterna har träffat en överenskommelse om försvaret. Över perioden 2016-2020 höjs det totala anslaget med 10,2 miljarder.

- Överenskommelsen är viktig för Sverige. Det är en tydlig signal till omvärlden att vi från svensk sida förhåller oss till det som faktiskt sker, sade Peter Hultqvist under en pressträff.

Överenskommelsen innehåller bland annat ett ökat anslag på 10, 2 miljarder över perioden 2016-2020. Bakgrunden är främst det förändrade säkerhetsläget som skapats i kölvattnet av Rysslands olagliga annektering av Krim och den pågående konflikten i Ukraina.  

Försvarsminister Peter Hultqvist kommenterar vidare:

- Vi sänder också en viktig signal till våra samarbetspartners att Sverige är beredd att bidra till fred och säkerhet i vår del av Europa.

Prioriteringar

  • Basplattan: Försvarets operativa förmåga ska höjas genom långsiktiga successiva satsningar på bland annat mängdmateriel som radioutrustning, lastbilar och personlig utrustning. 
  • Luftförsvaret: Investeringar i JAS39, krigsorganisering av samtliga JAS39C och anskaffning av luftvärnsrobotsystem. 
  • Förstärkt försvar av Gotland: Från 2018 organiseras stridgrupp bestående av ett  mekaniserat kompani och ett stridsvagnskompani som är kontaktsförband. Ledningsfunktion utvecklas avsedd för Gotland. Ökad övningsverksamhetpå och kring Gotland ska genomföras och hemvärnsgruppen på Gotland utökas personellt.
  • Stärkt utbåtsjaktförmåga: Ökad övningsverksamhet och investeringar i två ytterligare Gävlekorvetter till de fem nuvarande Visbykorvetterna. Sju bevakningsbåtar modifieras vilket skapar fler plattformar för ubåtsjakt. Helikopter 14 i marinoperativ version blir verksam under perioden.
  • Satsningar på personalförsörjning: Den grundläggande militära utbildningen förändras. Personer efter genomförd utbildning ska krigsplaceras. Grundutbildningen ska omfatta 9-12 månader(4-7 månader för hemvärnet). En utredning ska föreslå hur en långsiktigt och hållbar personalförsörjning av totalförsvaret kan säkerställas. 
  • Civilförsvar: Stärks i syfte att bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp samt ska värna civilbefolkningen och säkerställa viktiga samhällsfunktioner under krigstid.

Expertrapport om Sveriges försvars- och säkerhetspolitiska samarbeten

De borgerliga partierna krävde en utredning om Natomedlemskap. Nu är de, tillsammans med samarbetsregeringen, istället överens om en expertrapport som ska analysera Sveriges försvars- och säkerhetspolitiska samarbeten. Rapporten ska bland annat se över relationen till de nordiska, nordisk-baltiska och bilaterala svensk-finska samarbetena, samt till den transatlantiska länken, FN, EU, OSSE och Nato. 

Analysen ska inte utvärdera den militära alliansfriheten. Uppdraget sträcker sig över ett år och ska resultera i en skriftlig rapport till regeringen.  

Uppföljning

De fem partierna är överens om att det genom en referensgrupp ska genomföras en uppföljning av överenskommelsen om försvaret. Samråd ska också ske med referensgruppen om valet av utredare till expertrapporten om Sveriges försvars- och säkerhetspolitiska samarbeten.

Dela
Maila det här citatet Måste vara en giltig e-postadress.

Socialdemokraterna.se använder sig av cookies och pixlar för att optimera din framtida användning av vår hemsida samt för att i marknadsföringssyfte och för statistiska ändamål samla in information. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till detta. Läs mer om vår användning av cookies och pixlar här.