S tar initiativ till att se över sexualbrottslagstiftningen - Socialdemokraterna

S tar initiativ till att se över sexualbrottslagstiftningen

Socialdemokraterna tar utskottsinitiativ för en parlamentarisk kommitté för att se över sexualbrottslagstiftningen och frågan om samtycke igen.

Socialdemokraterna är ett feministiskt parti. Mäns våld mot kvinnor är en av de absolut viktigaste jämställdhetsfrågorna idag. I grunden handlar jämställdhet om alla människors lika värde. Alla människor har rätt till sin kropp och sin sexuella integritet.

Varje år anmäls omkring 6 000 våldtäkter, men bara några hundra döms. Ändå är mörkertalet stort. Sexualbrotten är en av de brottstyper som polisanmäls i minst utsträckning.

– Rättsväsendets bekämpande av sexuellt våld fungerar inte tillfredsställande. Att så få av dessa brott klaras upp är oacceptabelt. Allt fler kritiska röster höjs mot dagens lagstiftning som uppfattas som otillräcklig. Det är uppenbart att både lagstiftningen och processen fram till åtal måste stärkas. De som anmäler ett så allvarligt brott måste känna att samhället gjort allt för att utreda brottet och för att förövaren inte ska gå fri, säger Morgan Johansson, ordförande i justitieutskottet.

– Människor måste ha förtroende för lagstiftningen. Jag upplever inte att det är så idag. Det är en självklarhet att sexualitet bygger på ömsesidighet. Ett nej är ett nej, och det måste respekteras. Det bör komma till uttryck tydligare i lagstiftningen.

Socialdemokraterna föreslår därför:

  1. Att en parlamentarisk kommitté tillsätts för att granska varför det är så få våldtäktsanmälningar som leder till åtal och fällande dom. Kommittén ska utifrån granskningen ge förslag på åtgärder som kan stärka brottsoffrets ställning i processen, och som kan förbättra polis- och åklagarväsendets arbete med dessa brott. Granskningen ska omfatta hela rättsprocessen från anmälan fram till dom.
  2. Att denna kommitté också får i uppdrag att se över lagstiftningen när det gäller våldtäkt. Översynen bör göras förutsättningslöst och omfatta olika alternativ. Man bör då också se över frågan om s k samtyckeslagstiftning, och göra en bred analys av erfarenheterna i de länder som har sådan lagstiftning.


Idag lämnar vi in ett utskottsinitiativ till riksdagens Justitieutskott, så att Riksdagen kan agera för en sådan översyn redan i vår.

Skulle de andra riksdagspartierna rösta emot en sådan utredning kommer Socialdemokraterna att tillsätta en sådan parlamentarisk kommitté vid ett eventuellt regeringsskifte i höst.

Dela
Maila det här citatet Måste vara en giltig e-postadress.

Socialdemokraterna.se använder sig av cookies och pixlar för att optimera din framtida användning av vår hemsida samt för att i marknadsföringssyfte och för statistiska ändamål samla in information. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till detta. Läs mer om vår användning av cookies och pixlar här.