Socialdemokraterna presenterar valanalysgrupp - Socialdemokraterna

Socialdemokraterna presenterar valanalysgrupp

Socialdemokraterna har efter beslut i partistyrelsen tillsatt en valanalysgrupp som skall ledas av Kerstin Alnebratt. Gruppen analyserar valet och kommer i en rapport redovisa detta för partistyrelsen den 18 september 2015.

– Valrörelsen har i många avseenden förändrat det politiska landskapet i Sverige, därför är det oerhört glädjande att vi nu har en valanalysgrupp som påbörjar det viktiga analysarbetet, säger socialdemokraternas partisekreterare Carin Jämtin.

 – Upplägget är ambitiöst och framåtsyftande. Jag ser fram emot att, tillsammans med resten av gruppen, få ta mig ett angeläget uppdrag. Min ambition är att vi ska bidra med slutsatser som kan utveckla och stärka partiet såväl organisatoriskt som politiskt, säger Kerstin Alnebratt ordförande för valanalysgruppen. 

Fyra undergrupper

Valanalysgruppen leds av en huvudvalanalysgrupp vars primära uppgift är att sammanfatta slutsatser, formulera uppdrag åt undergrupperna och avge den slutgiltiga rapporten till partistyrelsen. Undergrupperna har alla olika fokusområden och är följande:

  1.  En scenariogrupp med fokus på dagens och framtidens politiska landskap.

  2.  En grupp med uppgift att titta på partiorganisationen under valrörelsen.

  3.  En grupp som särskilt tittar på mediegenomslag.

  4.  En grupp som ägnar sig åt renodlad siffergranskning, främst kopplat till valkretsar.


Huvudvalanalysgrupp
Kerstin Alnebratt, ordförande  
Tarjei Skirbekk                          
Talla Alkurdi
Katrin Stjernfeldt Jammeh
Jesper Bengtsson, huvudsekreterare

Scenariogrupp – politiska landskapet
Anders Ekholm, ordförande
Carina Sammeli
Kalle Olsson

Partiorganisationen och valrörelsens genomförande
Agneta Karlsson, ordförande
Leif Nordin
Bodil Hansson

Politiska utspel och dess mediegenomslag
Marita Ulvskog, ordförande
Jonas Karlsson
Evin Cetin

Siffergranskning
Björn von Sydow, ordförande
Chatarina Holmberg
Ulf Olsson

Kontakt:

Sam Assadi, pressekreterare för Carin Jämtin
070-5833648
sam.assadi@socialdemokraterna.se

Dela
Maila det här citatet Måste vara en giltig e-postadress.

Socialdemokraterna.se använder sig av cookies och pixlar för att optimera din framtida användning av vår hemsida samt för att i marknadsföringssyfte och för statistiska ändamål samla in information. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till detta. Läs mer om vår användning av cookies och pixlar här.