Stor satsning på högskolan - Socialdemokraterna

Stor satsning på högskolan

22 500 nya platser på högskolan och höjd kvalitet i utbildningarna. Det vallöftet gav Magdalena Andersson på en pressträff.

- Vi ser att arbetslösheten för de med högskoleutbildning är betydligt lägre än bland de som inte har högre utbildning, så därför behövs fler högskoleplatser, och för att Sverige ska kunna konkurrera internationellt behöver vi höja kvaliteten i utbildningarna, sade Magdalena Andersson på en pressträff tillsammans med Talla Alkurdi, ordförande för S-studenter. 

Kravet på utbildning ökar på arbetsmarknaden. Men samtidigt som efterfrågan på högskoleutbildade ökar, minskar utbildningsplatserna på högskolan. I dag misslyckas vart femte rekryteringsförsök på grund av att företagen inte kan hitta rätt kompetens. 

Förslag

Vi vill ge fler unga möjlighet att studera på högskola och stärka Sveriges konkurrenskraft. Därför investerar vi 2,3 miljarder kronor i 22 500 nya utbildningsplatser på universitet, högskola och yrkeshögskola. Samtidigt investerar vi en miljard över mandatperioden för att höja undervisningstiden i humanistiska och samhällsvetenskapliga utbildningar och i lärarutbildningen.

Mer information

PM: Högskoleutbildning för nya jobb (PDF) 

Dela
Maila det här citatet Måste vara en giltig e-postadress.

Socialdemokraterna.se använder sig av cookies och pixlar för att optimera din framtida användning av vår hemsida samt för att i marknadsföringssyfte och för statistiska ändamål samla in information. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till detta. Läs mer om vår användning av cookies och pixlar här.