Strategi för framtidens yrkesutbildning - Socialdemokraterna

Strategi för framtidens yrkesutbildning

Hundratusentals är arbetslösa, men arbetsgivare har ändå svårt att hitta rätt kompetens. Därför har S och LO tagit fram en gemensam strategi för att stärka yrkesutbildningen.

Utdrag ur debattartikel, publicerad på DN debatt 4 juni 2014. 

Idag är 400 000 människor, många av dem unga, arbetslösa i Sverige. Samtidigt har många arbetsgivare svårt att hitta den kompetens de söker. Var femte rekryteringsförsök misslyckas. En överslagsberäkning visar att 80 000 fler hade kunnat ha jobb i dag om de haft rätt kompetens. Nu behövs investeringar i utbildning för att fler ska få ett jobb och för att säkra finansieringen av välfärden.

Framtidsprognoser pekar på en skriande brist på yrkesutbildad arbetskraft, särskilt allvarligt är läget inom vård och omsorg. Enligt SCB kommer det att år 2030 finnas en brist på 140 000 personer med gymnasieutbildning inom vård- och omsorgsyrken. Även inom industrin och servicesektorn väntas en brist på rätt utbildad personal.

Socialdemokraterna och LO presenterar därför i dag en gemensam strategi för framtidens yrkesutbildning.

Vårt mål är att Sverige ska nå EU:s lägsta arbetslöshet år 2020 och för att nå dit måste vi stärka yrkesutbildningen – från gymnasiet till vuxenutbildningen och Yrkeshögskolan. Människor måste ha kompetens att ta de jobb som växer fram. Arbetsgivare måste kunna hitta den kompetens de söker.

I stället för att ta Sveriges framtidsutmaningar på allvar, har den moderatledda regeringen sänkt kraven på gymnasiets yrkesutbildningar och pratar om dem som en utväg för skoltrötta elever. Högskolebehörigheten har tagits bort och en idé om ettåriga yrkesprogram lanserats. Politiken har fått effekt: trots behoven är det allt färre som söker utbildningarna. Andelen som går på yrkesprogram har fallit kraftigt, från 35 procent 2007 till 27 procent 2013.

Sverige behöver fler yrkesutbildade som kan ta de jobb som växer fram.

Nio insatser för att höja kvaliteten

I vår strategi presenterar vi nio insatser för att höja kvaliteten och attraktiviteten för framtidens yrkesutbildning.

  1. Låt branscherna forma yrkesprogrammen. 
  2. Ge alla elever den praktik de har rätt till. 
  3. Yrkesprogram ska ge högskolebehörighet. 
  4. Permanenta Yrkesvux. 
  5. Yrkeshögskolan får ett nytt långsiktigt uppdrag. 
  6. Bättre matchning kräver bättre validering. 
  7. Ordning och reda i utbildningssystemet. 
  8. Utbilda fler yrkeslärare. 
  9. Stärk studie- och yrkesvägledningen. 

Arbetarrörelsen tar yrkesutbildningarna på största allvar. Genom att ge branscherna starkare inflytande över utbildningarna, höja kvaliteten och skapa långsiktighet och flexibilitet i yrkesutbildningssystemet vill vi säkra kompetensförsörjningen på arbetsmarknaden. En yrkesutbildning är ingen andra klassens utbildning för skoltrötta elever. Den är, rätt utförd, en fantastisk möjlighet att lära sig ett yrke, etablera sig i arbetslivet eller byta yrkesbana.

Den moderatledda regeringen har en lösning på alla samhällsproblem: skattesänkningar. Men fler stora ofinansierade skattesänkningar kommer inte leda till att fler får ett jobb och en egen inkomst. Genom att avskaffa de ineffektiva och kostsamma skattenedsättningar som regeringen infört kan vi finansiera omfattande utbildnings- och jobbsatsningar. Den strategi för yrkesutbildningen som vi i dag presenterar är ett viktigt steg för att fler ska kunna jobba på framtidens arbetsmarknad.

Rapport: Strategi för framtidens yrkesutbildning (PDF) Open this document with ReadSpeaker docReader

Dela
Maila det här citatet Måste vara en giltig e-postadress.

Socialdemokraterna.se använder sig av cookies och pixlar för att optimera din framtida användning av vår hemsida samt för att i marknadsföringssyfte och för statistiska ändamål samla in information. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till detta. Läs mer om vår användning av cookies och pixlar här.