Sveriges nya regering - Socialdemokraterna

Sveriges nya regering

Statsminister Stefan Löfven presenterade fredagen den 3 oktober 2014 Sveriges nya regering – samarbetsregeringen.

Utdrag ur statsminister Stefan Löfvens regeringsförklaring:

”Herr talman, ledamöter av Sveriges riksdag!

Svenska folket har röstat för ett regeringsskifte och en ny politisk inriktning. En ny regering bestående av Socialdemokraterna och Miljöpartiet de gröna står idag redo att axla uppgiften.

Sverige är i ett allvarligt läge. Arbetslösheten har bitit sig fast på höga nivåer. Skolresultaten rasar och välfärden uppvisar stora brister. Klyftorna växer och ojämställdheten mellan kvinnor och män kvarstår. Sverige missar 14 av 16 miljömål.

Nu krävs samling och ett gemensamt ansvar. Nu krävs framtidsreformer som moderniserar Sverige. Vårt land ska vara en ledande och inspirerande kraft i världen. Där vi sluter klyftor och förverkligar de löften om frihet vi ställt ut till våra barn. Där vi investerar gemensamt i människor och miljö, i kunskap och konkurrenskraft, i trygghet i nuet och hopp inför framtiden.

Det är denna regerings fasta vilja att Sverige ska vara en global förebild, i vår utveckling, vår jämlikhet och vårt ledarskap i klimatomställningen. Ett land som kännetecknas av människors lika värde, självförtroende, solidaritet och tron på att framtiden går att förändra. //...//

Jag ser framför mig i denna kammare det svenska folkets främsta företrädare. Vi representerar olika intressen och ideologier, olika landsdelar och livsåskådningar. Det är en styrka för demokratin. Det som nu ankommer oss är att i ett svårt parlamentariskt läge finna en väg framåt för Sverige.

Nu behöver vi söka det som förenar snarare än det som drar isär. Nu behöver vi sätta Sveriges bästa framför taktik och prestige. Nu behöver vi enas i viljan till ansvar för vårt land. 

Regeringen kommer att ta sin fulla del av ansvaret. Vi tänker vara en samarbetsregering för hela Sverige. Vi kommer att söka breda uppgörelser i riksdagen för att säkra centrala politiska reformer. Vi är redo. Oavsett om det är den höga arbetslösheten, de sjunkande skolresultaten, den bristande välfärden eller det växande klimathotet så är vi redo att ta oss an dem tillsammans.

Därför att vi vet att Sverige bär på en underbar styrka. Vår vilja till sammanhållning och samarbete i svåra stunder har gång på gång säkrat ett bättre samhälle för kommande generationer. Nu antar vi utmaningen igen, och bygger ett land som kan se med hopp och förväntan mot framtiden."

Läs hela regeringsförklaringen här

Dela
Maila det här citatet Måste vara en giltig e-postadress.

Socialdemokraterna.se använder sig av cookies och pixlar för att optimera din framtida användning av vår hemsida samt för att i marknadsföringssyfte och för statistiska ändamål samla in information. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till detta. Läs mer om vår användning av cookies och pixlar här.