Vi utvecklar vår politik - Socialdemokraterna

Vi utvecklar vår politik

För att stärka oss som parti och vinna valet 2018 behöver vi bygga ett mer rättvist och jämlikt Sverige med hög tillväxt. Det handlar om att utveckla det som byggt Sverige starkt och den svenska modellen, inte avveckla den. Vi gör det genom att leverera våra vallöften om fler jobb, en bättre skola och en välfärd som finns där när vi behöver den.

Som ett komplement till den ordinarie politikutvecklingen genomförs också politikutveckling i viktiga frågor inför kongressen nästa år. Nu presenterar partisekreterare Carin Jämtin de åtta arbetsgrupperna.

- Deras arbete handlar om att ta fram förslag på långsiktiga reformer som ska beslutas om på partikongressen 2017. Vi vill bygga Sverige bättre långt in i framtiden, säger Carin Jämtin.

Arbetsgrupperna:

Jobb och grön tillväxt, en fråga som Katrin Stjernfeldt Jammeh, Fredrik Olovsson och Ilan de Basso ska titta närmre på. De ska ta fram förslag som kan öka svensk tillväxt på ett sådant sätt att också arbetslösheten minskar och att Sverige vinner konkurrensfördelar genom att vara i den absoluta fronten i samhällsomställningen i klimat- och miljöfrågorna. 

En kunskapsskola för alla som långsiktigt stärker Sverige som kunskapsnation, så att också tillväxten stärks. Den frågan kommer Lena Hallengren, Jonas Nygren och Aida Hadzialic att titta på. 

Invandring och etableringYlva Johansson, Ulf Olsson och Åsa Eriksson ska utifrån de förändrade omvärldsförhållandena ta fram förslag på en utvecklad migrationspolitik och vid sidan av det arbete som redan görs ute i våra kommuner och i regeringskansliet ta fram fler förslag för att nya svenskar snabbare ska komma i arbete, få bostad och en god skolgång i Sverige 


En sjukvård med hög kvalitet
, utan gräddfiler
. Anders Henriksson, Tobias Baudin och Vivianne Macdisi Projektet ska ge förslag kan höja kvaliteten och jämlikhet i den svenska sjukvården. De ska titta på frågor och sjukvårdens styrning och personalens arbetsmiljö kan förbättras, så att mer tid kan ägnas åt patienter.  

Politik för mindre orter och landsbygder – så att hela Sverige växer. Helene Björklund, Jasenko Omanovic och Anna-Caren Sätherberg ska ta fram förslag som adresserar de särskilda problem och brister som människors som bor på landsbygd eller i mindre kommuner möter i dag. Förslagen ska bidra till en ökad tillväxt och jobb. I vissa fall kan liknande problematik mellan förortsområden och glesbygd finnas, då ska gemensamt relevanta lösningar sökas i största möjliga mån. 

Fler bostäder. Ardalan Shekarabi, Ellinor Eriksson och Lars Johansson ska ta fram förslag som kan öka bostadsbyggandet och se till att det finns bostäder som människor har råd att bo i. Förslagen ska ge förutsättningar för ökat byggande på kortare och längre sikt. 
 
EU-politik. Niklas Karlsson, Jytte Guteland och P-O Sjöö ska ta fram förslag som berör de högst prioriterade frågorna, med fokus på jobb, tillväxt, jämställdhet och miljö men också följa utvecklingen vad gäller EU-politiken i andra medlemsländer. De ska också bidra till att den politiska kontinuiteten mellan riksdagsvalrörelsen 2018 och EU-valrörelsen 2019 blir god.  

En arbetsgrupp ska också titta på den övergripande frågan om: 

Hur vi skapar ett jämlikt Sverige och minskar klyftorna i det svenska samhället, ett sektorsövergripande område med fördelningspolitiken och den generella välfärden som grund. Talla Alkurdi, Gabriel Wikström och Kerstin Alnebratt som håller i det arbetet ska ta sikte på åtgärder som kan vända utvecklingen med ökade inkomstskillnader och som säkrar lika tillgång till samhällsservice för alla. 

I arbetsgrupperna ingår politiker från olika nivåer och olika delar av Sverige. Förslagen ska grupperna presentera för partistyrelsen i slutet av 2016, och detta är en viktig del i att ta fram förslag som vår kongress har att ta ställning till i Göteborg nästa år. 

Lyssna på intervjun med Carin Jämtin i Ekot.

Dela
Maila det här citatet Måste vara en giltig e-postadress.

Socialdemokraterna.se använder sig av cookies. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du detta.