Äldrelyft i vården - Socialdemokraterna

Äldrelyft i vården

Vi vill se ett lyft i äldrevården med skärpta krav på personalens kompetens och en nationell samling för arbetsmarknadens parter.

- Vård och omsorg runt gruppen gamla och väldigt sjuka har mycket allvarliga brister i dag, säger Margot Wallström till Aftonbladet. 

Äldrelyft

  • Omvårdnadsutbildning ska vara krav för anställda på särskilt boende. Ska vara uppfyllt inom en femårsperiod.
  • Fler ska utbildas till undersköterskor, där man också ska kunna erbjudas specialistutbildning inom geriatrik (äldrevård). Detta ska ske genom ökat antal platser på gymnasiet men också inom yrkesvux.
  • En del av de tidigare presenterade 850 utbildningsplatserna för specialistsjuksköterskor ska vikas för inriktningen geriatrik.
  • Utbildningsplatserna för geriatriker ska öka samt även andelen geriatrik ska utökas på läkarutbildningarna. Landstingen ska vid fördelning av ST-tjänster ta särskild hänsyn till framtida behov av just geriatriker. Socialstyrelsen ska se över kursutbudet i syfte att öka studierna i geriatrik på grundutbildningen.
  • En nationell kompetensdelegation för vården ska tillsättas. En av de viktigaste uppgifterna blir att se över den framtida kompetensförsörjningen för äldrevården.
  • Satsningarna på äldrevården ryms inom S anslagsramar för sjukvård, äldreomsorg och kommunerna. Bland annat två miljarder till en allmän resursökning och 19 miljarder i ökade anslag till kommunerna.
Dela
Maila det här citatet Måste vara en giltig e-postadress.

Socialdemokraterna.se använder sig av cookies och pixlar för att optimera din framtida användning av vår hemsida samt för att i marknadsföringssyfte och för statistiska ändamål samla in information. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till detta. Läs mer om vår användning av cookies och pixlar här.