Alla kommuner ska ta ansvar för mottagandet av nyanlända - Socialdemokraterna

Alla kommuner ska ta ansvar för mottagandet av nyanlända

Alla kommuner ska bli skyldiga att ta ansvar för nyanländas etablering – det är huvudsyftet med det lagförslag som regeringen presenterar i dag

– I dag är mottagandet ojämt födelat. Det är nödvändigt att alla kommuner tar ansvar för mottagandet av nyanlända i detta ansträngda läge, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson på en gemensam pressträff med utbildningsminister Gustav Fridolin (MP).

Den föreslagna lagen - Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända - väntas leda till att väntetiderna kortas och att fler nyanlända kan tas emot för bosättning i kommunerna genom anvisning i stället för att de bosätter sig på egen hand. Lagen innebär ingen ändring av den nyanländes möjlighet att ordna sitt eget boende. Syftet är att nyanlända snabbare ska tas emot för bosättning i en kommun och påbörja sin etablering på arbetsmarknaden och i samhällslivet.

Hur ska detta gå till?

Fördelningen av anvisningar kommer att baseras på kommunernas arbetsmarknadsförutsättningar, befolkningsstorlek, sammantagna mottagande av nyanlända och ensamkommande barn samt omfattningen av asylsökande som vistas i kommunen.

Kommuner som har en god arbetsmarknad, stor befolkning, lågt mottagande och förhållandevis få asylsökande kommer med den föreslagna lagen att få ta emot fler nyanlända än kommuner med sämre förutsättningar. Det innebär att fler nyanlända kommer att komma till kommuner där det finns goda etableringsförutsättningar.

Fakta

  • Syftet är att nyanlända snabbare ska tas emot för bosättning i en kommun och påbörja sin etablering på arbetsmarknaden och i samhällslivet.
  • Lagen omfattar i första hand nyanlända som vistas vid Migrationsverkets anläggningsboenden och kvotflyktingar. Detta innebär att nyanlända som har bosatt sig på egen hand kommer att omfattas av anvisningar först när kommunerna bedöms ha förutsättningar för detta.
  • När riksdagen har behandlat propositionen med förslaget till den nya lagen kommer regeringen utifrån dessa underlag ta ställning till både läns- och kommuntal för 2016.
  • Beslutet om propositionen är en del av överenskommelsen mellan regeringen, Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna om insatser med anledning av flyktingsituationen.
  • Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 mars 2016.
Dela
Maila det här citatet Måste vara en giltig e-postadress.

Socialdemokraterna.se använder sig av cookies och pixlar för att optimera din framtida användning av vår hemsida samt för att i marknadsföringssyfte och för statistiska ändamål samla in information. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till detta. Läs mer om vår användning av cookies och pixlar här.