Alla ska kunna försörja sig på sin lön - Socialdemokraterna

Alla ska kunna försörja sig på sin lön

Idag samlas det offentligas arbetsgivar- och intresseorganisation Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) till kongress. Efter åtta år av borgerligt styre får SKL nu en rödgrön majoritet. Det är hög tid att vi tar ett rejält kliv framåt för att förbättra arbetsvillkoren i välfärden och jämställdheten på arbetsmarknaden, skriver Carin Jämtin och Lena Micko på Aftonbladet Debatt.

Den yttersta konsekvensen av det ojämställda arbetslivet ser vi när vi öppnar pensionskuverten. Trots många år i välfärdens tjänst kan många kvinnor som arbetat i kommuner och landsting inte försörja sig på sin pension. I snitt får kvinnorna i fackförbundet Kommunal nästan 4000 kronor mindre i månaden i pension än sina manliga kollegor.

Trots att heltidsarbete är den självklara normen inom mansdominerade yrken, erbjuds anställda inom kvinnodominerade yrken ofta bara deltidsarbete. I Sveriges kommuner och landsting arbetar närmare en kvarts miljon anställda deltid. Nio av tio är kvinnor. Många av dem vill jobba mer men tvingas till ofrivilligt deltidsarbete. Det här slår hårt mot kvinnors självständighet, möjlighet till egen försörjning och framtida pension.

Därför är en av de allra viktigaste åtgärderna för att komma till rätta med ojämställdheten i arbetslivet att göra heltidsarbete till norm även i kvinnodominerade delar av arbetsmarknaden.

Rätten till heltid

Men rätten till heltid handlar också om att göra välfärden till en attraktiv sektor att arbeta i. Mer än en miljon människor arbetar i dag i olika delar av välfärden. Deras arbetsinsatser är helt avgörande för vår trygghet och välfärd. Under det kommande decenniet kommer en halv miljon människor att behöva nyanställas i välfärden. Det är resultatet av stora pensionsavgångar och att befolkningen utgörs av en allt större andel barn och äldre, vilket innebär ett växande behov av en bra skola, vård och omsorg. 

Det här ställer stora krav på att göra välfärdsyrkena attraktiva. Ska kommuner och landsting kunna anställa så många kompetenta människor kan man inte fortsätta att erbjuda deltidsarbete och delade turer. När det gäller arbetsvillkoren är rätten att få jobba heltid helt avgörande. Runt om i landet har man gjort en hel del insatser för att erbjuda heltid. Dessa goda exempel vill vi lyfta fram och gå vidare med. Men det är långt ifrån tillräckligt

.SKL till kongress

SKL samlas till kongress

Idag samlas det offentligas arbetsgivar- och intresseorganisation Sveriges Kommuner och Landsting till kongress. Efter åtta år av borgerligt styre får SKL nu en rödgrön majoritet. Det är hög tid att vi tar ett rejält kliv framåt för att förbättra arbetsvillkoren i välfärden och jämställdheten på arbetsmarknaden.

Därför kommer nu SKL som arbetsgivarpart att föreslå en skrivning i de centrala kollektivavtalen som gör det tydligt att heltid ska vara norm i kommunernas och landstingens verksamheter och bolag.

Alla fasta nyanställningar i offentligt finansierad verksamhet ska vara heltidstjänster. Men i dag utförs en stor del av den offentligt finansierade välfärden i privat regi, och för att heltid ska bli norm i hela välfärdssektorn behöver vi även ställa krav på de privata välfärdsbolagen.

Rätten till heltidsarbete är en fråga om anständighet och om människors rätt att kunna försörja sig på sin lön. Bra arbetsvillkor för alla de som jobbar i kommuner och landsting är också något som hela samhället vinner på och som stärker vår gemensamma välfärd.

Carin Jämtin,
partisekreterare Socialdemokraterna

Lena Micko,
tillträdande ordförande, Sveriges Kommuner och Landsting, SKL

 

Dela
Maila det här citatet Måste vara en giltig e-postadress.

Socialdemokraterna.se använder sig av cookies och pixlar för att optimera din framtida användning av vår hemsida samt för att i marknadsföringssyfte och för statistiska ändamål samla in information. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till detta. Läs mer om vår användning av cookies och pixlar här.