Dags att uppmärksamma endometrios - Socialdemokraterna

Dags att uppmärksamma endometrios

På fredagskvällen arrangerades en manifestation för att uppmärksamma endometrios – sjukdomen som ungefär 200 000 personer i Sverige bär på. Talade gjorde bland annat Veronica Palm (S), vice ordförande i Socialutskottet.

Under mars månad uppmärksammas endometrios – den gynekologiska och kroniska sjukdom som drabbar ungefär var tionde fertil kvinna. Trots att sjukdomen är mycket vanlig är den fortfarande relativt okänd för allmänheten. Okunskapen leder ofta till felbehandling och dåligt bemötande.

– Jag är väldigt glad att jag fått komma hit och prata med er om den orättvisa behandling som många med endometrios fått möta, i såväl vården som i samhället i stort, sade Veronica Palm under sitt tal på Mynttorget i Stockholm.  

Bakom manifestationen står nätverket Endometriosforum Sverige, som vill att endometrios ska erkännas som folksjukdom. Veronica Palm menar att mycket kan göras för att förbättra de drabbades situation:

– Från politiskt håll kommer vi lyfta på varenda sten för att underlätta att kunskaperna om endometrios kommer vården till del. Det skulle kunna vara mycket. Allt ifrån formella vårdkedjor, till fertilitetsbehandling och specialkompetens för gynekologer.

I höstens budget ville samarbetsregeringen satsa 100 miljoner till skolhälsovården. Förutom att minska ohälsan hos unga skulle en sådan satsning kunna ge bättre förutsättningar att upptäcka problem som exempelvis endometrios tidigt. Dessutom avsattes 400 miljoner för att förbättra förlossningsvården och stärka insatserna för kvinnors hälsa.

– I höstas fick regeringen inte sin vilja igenom. Men vi har inte gett upp om att den här viktiga feministiska politiken ska bli verklighet, sade Veronica Palm.

Fakta endometrios

  • Är en gynekologisk, inflammatorisk och kronisk sjukdom som drabbar ungefär var tionde kvinna. 
  • Smärtor vid samlag, kraftig blödning och feber i samband med mens är några vanliga symptom.
  • Ännu finns ingen fastställd teori till varför vissa drabbas av endometrios och andra inte.

Läs mer om endometrios på vårdguiden.se 

Intervju med Veronica Palm i Aftonbladet

Dela
Maila det här citatet Måste vara en giltig e-postadress.

Socialdemokraterna.se använder sig av cookies och pixlar för att optimera din framtida användning av vår hemsida samt för att i marknadsföringssyfte och för statistiska ändamål samla in information. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till detta. Läs mer om vår användning av cookies och pixlar här.