En gemensam och rättvis förskolekö - Socialdemokraterna

En gemensam och rättvis förskolekö

Ibrahim Baylan föreslår idag att alla förskolor i en kommun ska ingå i samma kö. Detta för att ingen förskola ska kunna välja bort barn.

Allt fler barn går i fristående förskolor. Men bristen på insyn i många fristående förskolors kö- och antagningssystem har bidragit till flera problem.

Ett system med många olika köer är svåröverskådligt och krångligt för de föräldrar som ska välja. Det saknas även kontroll över hur de fristående förskolorna sköter antagningen av barn till förskolan.

Osäker antagning

Det är oacceptabelt att förskolor som får kommunala bidrag inte liksom kommunala förskolor ger barn med särskilda behov förtur och att det finns osäkerhet kring om antagningen sköts på ett jämlikt sätt.

Det försvårar kommunernas planering av förskoleplatser. I kommuner med många fristående köer saknar kommunerna överblick över hur många platser som finns tillgängliga och hur behovet ser ut. Mot bakgrund av att kommunerna genom skollagen är skyldiga att erbjuda alla barn förskoleplats inom fyra månader är det orimligt att kommunerna inte har full kontroll över kö- och antagningssystemet.

Alla föräldrar ska ha samma möjlighet att välja förskola till sina barn. Vi värnar föräldrar och barns rätt att välja förskola – inte förskolornas rätt att välja föräldrar och barn.

Förslag

Vi har sedan tidigare föreslagit att kommunerna ska ta över ansvaret för antagningen till de fristående skolorna. Detta efter avslöjanden om att fristående skolor väljer bort elever. Nu går vi vidare och vill ställa krav på de fristående förskolorna att ingå i en gemensam kö.

Socialdemokraterna föreslår:

  • Att skollagen skrivs om så att det blir tvingande för alla förskolor i en kommun att ingå i en gemensam kö med gemensamma antagningsregler, för att säkerställa att ingen förskola har möjlighet att välja och välja bort barn.

Bakgrund

Hösten 2013 gick 20 procent av alla barn i förskolan i en fristående förskola, vilket motsvarar närmare 100 000 barn. Det finns stora skillnader mellan olika delar av landet. Andelen barn i fristående förskolor är störst i storstadsområden

Enligt skollagen ska fristående förskolor vara öppna för alla barn. I dag saknas det insyn i hur de fristående förskolor som administrerar sina egna köer gör sitt urval.

Mer information

SR Ekot: S vill ha gemensam förskolekö

Dela
Maila det här citatet Måste vara en giltig e-postadress.

Socialdemokraterna.se använder sig av cookies och pixlar för att optimera din framtida användning av vår hemsida samt för att i marknadsföringssyfte och för statistiska ändamål samla in information. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till detta. Läs mer om vår användning av cookies och pixlar här.