Extra resurser till förlossningsvården - Socialdemokraterna

Extra resurser till förlossningsvården

Extra resurser krävs för att förstärka förlossningsvården, särskilt i Stockholms län. Därför ska Stockholm tilldelas 400 miljoner av en nationell satsning på vården, för att investera i fler barnmorskor, skriver Carin Jämtin och Helene Hellmark Knutsson.

Rapporteringen tidigare i veckan om Uppsala universitets enkätundersökning om stress och utbrändhet bland barnmorskor och läkare inom den svenska förlossningsvården är alarmerande.

För varje dag som går tappar förlossningsvården viktig erfarenhet och kompetens. De enormt pressade arbetsförhållandena tvingar bort barnmorskorna från förlossningsklinikerna. Detta är ett resultat av att Moderaterna konsekvent prioriterat skattesänkningar framför satsningar på vårdpersonal och patientsäkerhet. I ett läge där befolkningen växer snabbt och antalet födslar ökar år för år måste vi vara bättre än så. Vi socialdemokrater satsar därför omedelbart på en fungerande arbetsmiljö på förlossningsklinikerna och mer tid med de blivande föräldrarna.

Socialdemokraterna i Stockholmsregionen vill säkra en riktig löneutveckling för barnmorskor, sjuksköterskor och undersköterskor. Erfarenhet och vidareutbildning ska märkas i plånboken. Samtidigt satsar vi på fler utbildningsplatser och lön under studietiden för att möta det långsiktiga behovet. Därtill ska heltid vara norm i den offentligt finansierade välfärden. Genom att garantera rätten till heltid och anställa mer personal som kan stötta barnmorskorna i arbetet blir arbetsbelastningen mindre och vårdkvaliteten högre.

Vi är övertygade om att mer variation i yrket och möjlighet att varva mellan mödravård, förlossning, BB och eftervård utvecklar vården. Därför vill vi som ett första steg inrätta en ny barnmorskeledd förlossningsklinik på KS Huddinge i Stockholm.

Politiken måste ta ansvar för en trygg och säker vård. Därför prioriterar Socialdemokraterna vårdpersonalen. Genom drägliga arbetsförhållanden behåller vi erfarna barnmorskor och ger de blivande föräldrarna kvalitet på riktigt.

CARIN JÄMTIN, partisekreterare

HELENE HELLMARK KNUTSSON, finanslandstingsråd i Stockholm

Dela
Maila det här citatet Måste vara en giltig e-postadress.

Socialdemokraterna.se använder sig av cookies och pixlar för att optimera din framtida användning av vår hemsida samt för att i marknadsföringssyfte och för statistiska ändamål samla in information. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till detta. Läs mer om vår användning av cookies och pixlar här.