Fler måste få hjälp tidigare - Socialdemokraterna

Fler måste få hjälp tidigare

Ett av regeringens främsta mål är att sluta de påverkbara hälsoklyftorna. Att förebygga psykisk ohälsa står därför högt på min och regeringens dagordning, skriver Folkhälso-, idrotts- och sjukvårdsminister, Gabriel Wikström på Aftonbladet debatt.

Psykisk ohälsa är ett stort och växande samhällsproblem. Det drabbar många barn och unga, likväl som vuxna och även äldre människor. Det ligger bakom mer än en tredjedel av dagens sjukskrivningstal.

Vi behöver ha en helhetssyn på arbetet, där vi också ser vägen till allvarlig psykisk ohälsa och sjukdom. För den som drabbas av psykisk ohälsa ska tidiga insatser finnas tillgängliga. Självklart behövs också en rätt dimensionerad specialiserad psykiatri, liksom andra mer omfattande insatser, med rätt verktyg och rätt uppdrag.

Den senaste regeringen genomförde den så kallade PRIO-satsningen. Den har varit framgångsrik bland annat för att utveckla samverkansformer mellan kommuner och landsting. En mängd lärdomar har dragits som vi tar med oss när det nu är dags att se över statens insatser de kommande åren.

Wikströms ingångsvärden:

  • Arbetet för att motverka psykisk ohälsa måste bedrivas långsiktigt. Vi måste därför försöka få till stabila strukturer snarare än tillfälliga projekt. Även om många bra utvecklingsprojekt har funnits på området, krävs långsiktighet för verkligt uthålliga resultat. Det förutsätter också god dialog och samsyn över de politiska blockgränserna.
  • För att vi ska kunna hjälpa så många som möjligt så tidigt som möjligt kommer mitt fokus i årets översyn av statens insatser att ligga på det förebyggande arbetet och på tidiga insatser. Vi behöver ha en väl fungerande ”första linjens psykiatri” som kan möta den som har behov av hjälp snabbt. Det förutsätter insatser och samverkan mellan en mängd olika aktörer, däribland primärvården och elevhälsan.
  • För att formulera bra lösningar krävs också erfarenheter från dem som är direkt berörda. Därför är det av stor vikt att företrädare för såväl brukare, patienter och anhöriga, som för vårdens professioner, deltar i arbetet med att förbättra insatserna mot psykisk ohälsa.

Läs hela debattartikeln på aftonbladet.se

Dela
Maila det här citatet Måste vara en giltig e-postadress.

Socialdemokraterna.se använder sig av cookies och pixlar för att optimera din framtida användning av vår hemsida samt för att i marknadsföringssyfte och för statistiska ändamål samla in information. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till detta. Läs mer om vår användning av cookies och pixlar här.