Fortsatt fokus på nyanländas etablering - Socialdemokraterna

Fortsatt fokus på nyanländas etablering

Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson presenterade i dag en lägesbeskrivning av regeringens arbete för ett hållbart mottagande och effektiv etablering. Regeringen gör insatser för fler bostäder, bättre mottagande, förbättrade utbildningsmöjligheter och snabbare etablering på arbetsmarknaden.

Ylva Johansson har i uppdrag att samordna och inrikta regeringens politik för ett hållbart mottagande, och har i samråd med andra berörda ministrar identifierat några viktiga områden att fokusera på framöver:

  • Bostadsförsörjningen
  • Skolan – sent anlända elever
  • Effektivisering av etableringsuppdraget och fler vägar in på arbetsmarknaden

– Vi går nu in i en ny fas i och med att antalet asylsökande går ner. Nu flyttas alltmer fokus till etableringsprocessen. Mottagandet av asylsökande och nyanlända är ett gemensamt åtagande för hela samhället. Kommunerna gör ett fantastiskt arbete. Regeringens inriktning är att hjälpa kommunerna med de stora utmaningar som de står inför, där bostadsförsörjningen är en viktig del. Regeringen satsar bland annat på en byggbonus till kommunerna och stöd till kommunernas arbete med att underlätta uthyrning av privatpersoners bostäder, säger arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson.

Läs mer om regeringens etableringspaket på regeringen.se

Dela
Maila det här citatet Måste vara en giltig e-postadress.

Socialdemokraterna.se använder sig av cookies och pixlar för att optimera din framtida användning av vår hemsida samt för att i marknadsföringssyfte och för statistiska ändamål samla in information. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till detta. Läs mer om vår användning av cookies och pixlar här.