Framtidskontrakt för Stockholmsregionen - Socialdemokraterna

Framtidskontrakt för Stockholmsregionen

Vi ska vara stolta över Stockholm. Hela Stockholmsregionen består av nästan två miljoner människor, som tillsammans skapar ett av världens mest moderna och världsledande storstadsområden. Men att vara stolt över Stockholm innebär också att vi inte kan blunda för de samhällsproblem som har växt fram.

Utdrag ur artikel publicerad på SvD Brännpunkt den 18 januari

Många stockholmare är oroliga för hur samhället utvecklas. Frågor som tidigare hade självklara svar ligger obesvarade. Kommer vården att kunna ta hand om mig och min familj om jag blir sjuk? Får mina barn det stöd de behöver i skolan? Kommer våra unga att få jobb och bostäder så att de kan börja sina vuxna liv?

Moderaterna gick till val på att lova lägre arbetslöshet, bättre sjukvård och högre resultat i skolan. Den ambitionen var inte fel, men de politiska val de har gjort har fört Stockholmsregionen i motsatt riktning.

Oavsett problem är de moderata lösningarna ytterligare en skattesänkning eller ytterligare en privatisering. Det är ett säkert recept för ett Stockholm där arbetslösheten stiger men skolresultaten sjunker – och där bostadsbristen skenar samtidigt som kollektivtrafiken står stilla.

Därför är det dags att tänka nytt. Vi socialdemokrater vill samla alla krafter för att utveckla Stockholmsregionen till en plats där alla kvinnor och män går till jobbet, tar ansvar för sitt samhälle och känner sig trygga att leva i det.

Stockholms utveckling är central för att nå Socialdemokraternas nationella mål om lägst arbetslöshet i EU år 2020. Det kräver mer samarbete och investeringar i framtiden så att företagen i Stockholm kan växa och anställa fler. Det är bara genom allas arbete vi kan ta oss an de stora framtidsutmaningarna, som att klara klimatomställningen och säkra tillväxten i den globala konkurrensen. När fler arbetar får vi även råd med en välfärd att vara stolta över.

Vi vill vara tydliga med vad valet 2014 handlar om och vad en röst på Socialdemokraterna innebär för prioriteringar jämfört med ett fortsatt moderatstyre. Ingen väljare i Stockholmsregionen ska behöva tvivla på att Socialdemokraternas prioriteringar är tydliga: jobben först, sedan skolan och vården. Därför ger vi Stockholmsregionens invånare fyra tydliga löften i vårt Framtidskontrakt för Stockholmsregionen:

  1. Ingen som kan jobba ska behöva gå på socialbidrag. Kan man jobba ska man inte få försörjningsstöd utan ett arbete som förstärker kvaliteten i vård, skola och omsorg eller utbildning som leder till jobb. Så ger vi många fler ett insteg in i arbetslivet och så finner vi den extra tid som behövs i exempelvis äldreomsorgen. Genom en aktiv näringspolitik ska fler få jobb i näringslivet. Stockholmsregionens tilltagande brist på utbildad arbetskraft ska mötas genom fler utbildningsplatser.
  2. Mindre klasser ska gå före fler skattesänkningar. Minst 3000 nya lärare och pedagoger ska anställas före 2018. Andelen som inte är behöriga till gymnasiet ska halveras. Vi vill minska klasserna i de tidigare årskurserna och öka lärartätheten för att ge lärarna tid att se varje barns behov och utveckla varje barns förmågor.
  3. Ordning och reda i vård och omsorg ska gå före nya privatiseringar. Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre på prislistor. Läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och de andra kollegorna i vården måste få ro att fokusera på patienterna, inte på administration och prislistor. Privatiseringarna har kommit till vägs ände. Bolag med kortsiktiga vinstintressen ska inte äga verksamheter inom vård eller skola. För att möta vårdens utmaningar med en växande och åldrande befolkning behövs långsiktighet och samarbete.
  4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter. Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. Vi ska tydligt minska bostadsköerna för alla och särskilt ska ungdomars och studenters möjlighet att ta sig ut i vuxenlivet förbättras. I dag tar det mer än sju år i kö för att få en hyresrätt i Stockholm. När Moderaterna avvecklat 35000 allmännyttiga hyresrätter i Stockholms stad och byggt 168 studentbostäder vill vi tvärtom öka produktionen av nya hyresrätter. Ingen blivande student ska välja bort Stockholm på grund av brist på en anständig bostad.

Om vi genomför detta framtidskontrakt tillsammans kan vi skapa en Stockholmsregion vi kan vara än mer stolta över, som kan fortsätta att förundra världen. Det tycker vi är en bättre väg än att fortsätta med skattesänkningar och privatiseringar. Men valet är upp till dig. Den 14 september avgör du Sveriges och Stockholmsregionens väg in i framtiden.

Stefan Löfven, partiledare

Helene Hellmark Knutsson, finanslandstingsråd i opposition, Stockholms läns landsting

Karin Wanngård, oppositionsborgarråd, Stockholms stad

Dela
Maila det här citatet Måste vara en giltig e-postadress.

Socialdemokraterna.se använder sig av cookies och pixlar för att optimera din framtida användning av vår hemsida samt för att i marknadsföringssyfte och för statistiska ändamål samla in information. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till detta. Läs mer om vår användning av cookies och pixlar här.