Bakgrund

Mellan 2005 och 2006 införde vi fri entré vid 19 statliga museer. Antalet besökare steg från cirka två miljoner 2004 till fem miljoner 2006. När den borgerliga alliansen tog över efter valet 2006 återinfördes entréerna för personer över 19 år. Antalet museibesökare sjönk snabbt till 3,1 miljoner (källa: Metro). 

Mer information

Metro: Nytt S-löfte - Fri entré på statliga museer om vi vinner valet