Ge fler chans till sommarjobb - Socialdemokraterna

Ge fler chans till sommarjobb

Forskning visar hur viktigt sambandet är mellan sommarjobb under studierna och sysselsättning senare i livet. Stat, kommun och näringsliv bör ta ett gemensamt ansvar för sommarjobben, skriver Mikael Damberg på Aftonbladet debatt 140309.

Tiotusentals ungdomar i Sverige sitter nu i dagarna och filar på sina sommarjobbsansökningar. Det är bra. Ett sommarjobb ger – förutom lite extrapengar i fickan – kunskaper om arbetslivet som unga behöver inför framtiden. Ett arbete i kiosken, i jordgubbslandet eller på parkförvaltningen har visat sig ha en långt större betydelse för ungdomars framtid på arbetsmarknaden än vad många kanske inser. 
 
Andelen ungdomar som jobbar på sommaren har emellertid sjunkit stadigt de senaste åren visar nya siffror från riksdagens utredningstjänst. Detta bekymrar mig mycket. För sex år sedan hade 60 procent av gymnasieungdomarna ett sommarjobb. 2012 var det bara 50 procent. Trenden är tydlig och bekräftas av hur det ser ut för högstadieungdomarna: för sex år sedan hade 19 procent ett sommarjobb - år 2012 hade siffran sjunkit till 17 procent. Visserligen inte en lika stor sänkning, men ändå: trenden går likaså åt helt fel håll. Fler ungdomar borde ges möjlighet att få ett sommarjobb – inte färre.
 
Ungdomsarbetslösheten i Sverige är alarmerande hög. Allra värst är långtidsarbetslösheten för våra ungdomar. Så många som 35 000 killar och tjejer under 24 år har varit arbetslösa i mer än ett halvår.
 
Socialdemokraternas mål är att Sverige ska ha lägst arbetslöshet i EU. Att tackla ungdomsarbetslösheten är vår viktigaste prioritering. Det första vi tänker göra om vi vinner valet är därför att införa en 90-dagarsgaranti så att unga människor får jobb, utbildning och praktik i stället för att gå långtidsarbetslösa. Värst är det för unga arbetslösa som saknar gymnasieexamen och därför inför vi ett utbildningskontrakt – för att få ersättning från samhället ska man samtidigt se till att ta sin examen. Vår jobbpolitik innebär en tuffare morgon. Men ett betydligt bättre liv.
 
Forskning visar hur viktigt sambandet är mellan sommarjobb under studierna och sysselsättning senare i livet. Institutet för arbetsmarknadsstudier, IFAU, har visat hur betydelsefulla sommarjobben är för ungdomarnas framtida etablering på arbetsmarknaden. Chansen att få jobb på en viss arbetsplats är 35 procent högre för ungdomar som har haft ett sommar- eller extrajobb där innan och de har 4 procent högre chans att hamna på en arbetsplats där de själva inte har arbetat men där någon de känner från ett tidigare sommar- eller extrajobb arbetar.
 
Fackförbundet TCO har visat att unga som har sommarjobb under skoltiden inte bara lättare får jobb i framtiden utan att de faktiskt också får en högre lön.

Regeringen Reinfeldts ointresse för att tackla ungdomsarbetslösheten är provocerande. Regeringens enda medicin är skattesänkningar. Efter sju år talar verkligheten sitt tydliga språk: arbetslösheten var 6,6 procent när regeringen tog över makten 2006 och har nu bitit sig fast på 8 procent. Ungdomsarbetslösheten har också ökat: från ungefär 20 procent hösten 2006 till cirka 23 procent i år. Regeringens jobbpolitik har nått vägs ände. Vi socialdemokrater menar att skattesänkningar är fel prioritering och föreslår i stället investeringar i en bättre skola och fler jobb.
 
Tidigare fanns en statlig stimulans till kommunerna på 100 miljoner kronor per år för att dessa skulle erbjuda skolungdomar sommarjobb. Men när den moderatstyrda regeringen tillträdde tog man bort det viktiga stödet och därefter har andelen ungdomar med sommarjobb minskat stadigt.
 
Vi socialdemokrater tycker att fler ungdomar ska sommarjobba. Många socialdemokratiskt styrda kommuner som Sundbyberg, Södertälje och Nynäshamn har ordnat sommarjobb till alla som vill i vissa årskurser. Även socialdemokraterna i Stockholm stad satsar på detta. Men kommunerna kan och ska inte ta hela ansvaret. Här måste stat, kommun och näringsliv ta ett gemensamt ansvar.
 
Mikael Damberg

Dela
Maila det här citatet Måste vara en giltig e-postadress.

Socialdemokraterna.se använder sig av cookies och pixlar för att optimera din framtida användning av vår hemsida samt för att i marknadsföringssyfte och för statistiska ändamål samla in information. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till detta. Läs mer om vår användning av cookies och pixlar här.