Låt lärare vara lärare - Socialdemokraterna

Låt lärare vara lärare

Avlasta lärarnas administrativa arbetsbörda och ge arbetslösa jobb i skolan. 6000 extratjänster i skolan är ett nytt vallöfte från Stefan Löfven.

– Vi ska dra ner på lärarnas administration och samtidigt se till att människor i Fas 3 får möjlighet till ett riktigt arbete, säger Stefan Löfven till Aftonbladet. 

Vallöfte: Extratjänster

Lärares administrativa arbetsbörda har ökat mycket de senaste åren. 

Vi presenterar därför en framtidsreform som avlastar lärarna och ger dem större utrymme att koncentrera sig på undervisning. Samtidigt skapar den möjligheter för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden att få utföra riktiga och synliga arbetsuppgifter.

Extratjänsterna är en reform för personer som länge stått utan arbete och är i Fas 3. Det är jobb med kollektivavtalade villkor, med riktig lön och riktiga arbetsuppgifter. Den som har en extratjänst utför arbete som höjer kvaliteten i välfärden och annars inte blir gjort. Staten står för hela kostnaden.

Möjliga arbetsuppgifter för extratjänster i skolan är till exempel närvarorapportering, administration kring nationella prov, kopiering och rastvakt. 

För extratjänster i skolan investerar vi 400 miljoner kronor. 

Våra tidigare förslag för minskad administration i skolan

  • Ta bort lagkrav på individuella utvecklingsplaner.
  • Slopa lagkrav på åtgärdsprogram för särskilt stöd av mindre omfattning.
  • Se över utformningen av de nationella proven.
  • Nationella utvecklingsprogram för skolor.
Dela
Maila det här citatet Måste vara en giltig e-postadress.

Socialdemokraterna.se använder sig av cookies och pixlar för att optimera din framtida användning av vår hemsida samt för att i marknadsföringssyfte och för statistiska ändamål samla in information. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till detta. Läs mer om vår användning av cookies och pixlar här.