Lösningar för asylsökandes boende och skolgång - Socialdemokraterna

Lösningar för asylsökandes boende och skolgång

Den rådande flyktingsituationen sätter landets myndigheter och kommuner under hård press. Därför presenterar regeringen en rad åtgärder för asylsökandes boende och skolgång. – Vi har ett mycket ansträngt läge på flera myndigheter och i många kommuner. Nu krävs samling och gemensamt ansvarstagande, sade Stefan Löfven under en pressträff på Rosenbad.

Vi står inför en utav de största humanitära insatserna i svensk historia. Nu är det tak över huvudet, skolgång för barnen och en ordnad situation för de ensamkommande barn och ungdomarna som står överst på dagordningen. Det var huvudbudskapet när Stefan Löfven, utbildningsminister Gustav Fridolin, justitie- och migrationsminister Morgan Johansson och barn-, äldre- och jämställdhets­minister Åsa Regnér bjöd in till pressträff om flyktingsituationen.

– Nu handlar det om att erbjuda tak för dem som kommer hit. Det är ett extraordinärt läge – då krävs det extraordinära insatser, sade Stefan Löfven som bland annat meddelade att regeringen nu ger i uppdrag till Migrationsverket att uppföra tillfälliga asylboenden i form av tält.

Stefan Löfven lovordade också alla insatser som just nu görs av kommuner, tjänstemän och ideella krafter runt om i landet.

– Alla samhällsaktörer måste hjälpa till. Regeringskansliet har aktiverat alla sina krisbredeskaper. I stort sätt alla departement arbetar med den rådande situationen på något sätt, fortsatte Stefan Löfven.

Boende och skolgång

Under pressträffen presenterades följande insater:

Åtgärder för ensamkommande barn och unga

 • Ny placeringsform, stödboende, för barn och unga 
  i åldern 16-20 år. Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2016
 • Statens institutionsstyrelse ska utreda förutsättningarna för 1000 platser i stödboende och HVB-hem för barn och unga i åldern 16-20 år.
  Redovisas senast 1 januari 2016.
 • Uppdrag till Socialstyrelsen att se över myndighetens föreskrifter och allmänna råd om HVB-hem. Redovisas senast 1 april 2016.

Åtgärder för asylsökande och nyanländas skolgång

 • Höjd skolschablon till kommunerna för asylsökande barn med 50 procent
 • Rekrytering av fler lärare
 • Högre löner för lärare i skolor med svåra förutsättningar
 • Stärkt statligt ansvar för skolor med tuffa förutsättningar
 • Mer likvärdigt mottagande av nyanlända elever

Åtgärder för fler boendeplatser

 • Länsstyrelserna ges i uppdrag att göra en inventering av alla lokaler i landet som kan användas för tillfälliga boenden
 • Arbetet samordnas av landshövdingen i Norrbottens län, Sven-Erik Österberg
 • Länsstyrelsernas inventering ska redovisas till Migrationsverket senast den 22 oktober


Tillfälliga asylboenden i form av tält

 • Uppdrag till Migrationsverket att uppföra nya tillfälliga asylboenden i form av tält
 • Uppdraget ska göras med stöd av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Fortifikationsverket och länsstyrelserna
 • MSB ska efter begäran av Migrationsverket utföra arbetet med att införskaffa, uppföra och, under en inledande fas förvalta asylboenden. Därefter ska förvaltningen skötas av Migrationsverket som från början kommer att driva själva verksamheten
Dela
Maila det här citatet Måste vara en giltig e-postadress.

Socialdemokraterna.se använder sig av cookies och pixlar för att optimera din framtida användning av vår hemsida samt för att i marknadsföringssyfte och för statistiska ändamål samla in information. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till detta. Läs mer om vår användning av cookies och pixlar här.