Mer jämställd föräldraförsäkring - Socialdemokraterna

Mer jämställd föräldraförsäkring

I valmanifestet föreslår vi förändringar av föräldraförsäkringen med att en tredje reserverad månad införs för vardera föräldern, sade Stefan Löfven i en intervju med Ekot.

Om jag får möjlighet att bilda regering kommer jag prioritera jämställdhetsfrågorna och lägga flera förslag för att förbättra jämställdheten mellan kvinnor och män, sade Stefan Löfven.

Ojämnt uttag av föräldraförsäkringen

Uttaget av föräldrapenningdagar är väldigt ojämnt fördelat. Redan idag är föräldrapenningdagarna delade med hälften till mamman och hälften till pappan. Det finns dock en möjlighet att överlåta allt utom de 60 reserverade dagarna till den andre föräldern. Trots många års diskussion, informationsinsatser och trots två reserverade pappamånader tar papporna fortfarande ut så lite som knappt 25 procent. Enligt TCOs så kallade pappaindex skulle det, med dagens ökningstakt, ta närmare 80 år innan uttaget är jämställt. Det här leder till att kvinnor får en sämre löneutveckling än män, och hemarbetet blir ojämställt fördelat.

Vårt vallöfte

Jämställdhet kommer att vara en prioriterad fråga för en socialdemokratiskt ledd regering. Därför vill vi ta ett steg i den riktiningen och föreslår att det totalt ska vara 90 dagar som inte går att överlåta till den andre föräldern.

Vi kombinerar den tredje mamma- och pappamånaden med en jämställdhetsmiljard och räcker ut handen till andra politiska partier och arbetsmarknadens parter och säger att vi vill resonera med dem om hur vi bäst använder den. Jämställdhetsmiljarden räcker till exempel till att höja ersättningen till 90 procent under de nya reserverade månaderna.

Försäkringskassan har kontakt med många föräldrar och kan därmed bidra till ett mer jämställt uttag. Högerregeringen har dock tagit bort det uppdrag Försäkringskassan tidigare hade om att verka för ett jämställt uttag. Vi kommer att ge Försäkringskassan ett sådant uppdrag.

Dela
Maila det här citatet Måste vara en giltig e-postadress.

Socialdemokraterna.se använder sig av cookies och pixlar för att optimera din framtida användning av vår hemsida samt för att i marknadsföringssyfte och för statistiska ändamål samla in information. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till detta. Läs mer om vår användning av cookies och pixlar här.