Mindre klasser i lågstadiet - Socialdemokraterna

Mindre klasser i lågstadiet

2 miljarder för mindre klasser i lågstadiet och 500 miljoner till 1000 fler speciallärare och specialpedagoger. Det vallöftet ger Stefan Löfven.

- Det är i skolan som alla barn ska ges samma goda förutsättningar att lyckas i livet. Därför vill vi satsa på mindre klasser och tidiga insatser, säger Stefan Löfven och ger ett vallöfte om en framtidsreform på 2, 5 miljarder årligen riktat mot de yngsta eleverna.

Vallöfte

  • 2 miljarder för mindre klasser

En förutsättning för att varje elev ska få en bra start i skolan är att läraren har tillräckligt med tid. Genom mindre klasser får läraren mer tid att möta varje elev utifrån varje barns behov. Vi vill investera 2 miljarder årligen för att minska storleken på de stora klasserna i lågstadiet (F-3) med upp till fem barn. Detta genom att anställa 4000 fler lärare. 

  • 500 miljoner för fler specialpedagoger och speciallärare

Varje elev har rätt till det stöd och den undervisning som krävs för att eleven ska nå kunskapsmålen och utvecklas så långt som möjligt. Inget barn ska lämnas på efterkälken. Därför måste politiken inriktas på att göra skillnad för den enskilde eleven och läraren. Därför vill vi göra investeringar på 500 miljoner kronor årligen för att utbilda och anställda 1 000 fler speciallärare och specialpedagoger. 

Mer information

PM: Mindre klasser och fler speciallärare i lågstadiet – framtidsinvesteringar i de yngsta eleverna (PDF)

Dela
Maila det här citatet Måste vara en giltig e-postadress.

Socialdemokraterna.se använder sig av cookies och pixlar för att optimera din framtida användning av vår hemsida samt för att i marknadsföringssyfte och för statistiska ändamål samla in information. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till detta. Läs mer om vår användning av cookies och pixlar här.