Ny riktning för Stockholms sjukvård - Socialdemokraterna

Ny riktning för Stockholms sjukvård

Vården av allvarligt sjuka barn i Stockholm brister. Vi vill därför att sjukvården tar en ny riktning med mer personal och helhetsansvar för patientens vård.

Magdalena Andersson och Helene Hellmark Knutssonbesökte idag Karolinska Universitetssjukhuset. Vid besöket träffade de Mikael Forss, Sjukhusdirektör, Svante Nordgren, barndivisonens chef samt Nina Perrin, verksamhetschef för barnmedicin för att diskutera situationen på barnonkologin.

De senaste veckorna har vi sett flera tecken på att något i Stockholms sjukvård inte längre fungerar.  Barncancervården är bara ett exempel. Sjuka barn tvingas resa runt mellan olika sjukhus i olika län för att få rätt vård. Brist på personal, bristande organisation och stängda vårdplatser ger en rad konsekvenser. Sjukvårdspersonalen gör ett enormt arbete men ges inte förutsättningar att ge en så bra vård som de borde och skulle kunna. 

Det krävs ett tydligt politiskt ansvar för personalens situation för att lösa cancervårdens problem. En politik som tar ansvar för personalförsörjning och arbetsmiljö istället för ständiga privatiseringar och marknadsexperiment.

Ny riktning

Stockholms sjukvård behöver en ny riktning. Vi vill satsa på mer personal och bättre arbetsmiljö, en snabb och sammanhållen vårdkedja och ett helhetsansvar för patientens vård. I Socialdemokraternas valmanifest finns också en särskild statlig satsning på 500 miljoner kronor till cancervården, varav minst 100 miljoner kronor till Stockholms län. 

En ny riktning för personalpolitiken i vården

  • Anställ fler sjuksköterskor och undersköterskor men anställ också stödjande personal som kan avlasta vårdpersonalen. 
  • Nästan 200 nya studieplatser för specialistsjuksköterskor i Stockholm – 850 i hela landet.
  • Betald specialistutbildning för sjuksköterskor inom bristspecialiteter.
  • Traineejobb för att unga ska få chansen till jobb och utbildning i sjukvården.

Ett nytt helhetsansvar för patientens vård

  • Alla patienter ska behandlas inom fyra veckor från remiss.
  • Cancerpatienternas ska ges ett särskilt kontrakt där patientens rättigheter och möjlighet till inflytande tydliggörs. Ansvaret för att hålla samman vården ska en särskild kontaktsjuksköterska/fast vårdkontakt ha. Denne ansvarar för samordning av undersökningar och aktiviteter i en individuell vårdplan.

En snabb och sammanhållen vårdkedja

  • En mer patientfokuserad och sammanhållen cancervård med en samlad och smart vårdkedja för all misstänkt cancer. 
  • Ett gott exempel är hur sjukvården organiseras kring leukemi. Om patienten riskerar att avlida inom 28 dagar om inte åtgärder vidtas direkt, finns en snabb och säker vårdkedja för blodcancer som startar direkt vid misstanke om cancer.
  • Tidig upptäckt är grundläggande. Därför krävs ett ökat samarbete mellan slutenvården och primärvården, till exempel handläggningsrutiner, utredningsenheter, fler patologer/nationell telepatologi. 
Dela
Maila det här citatet Måste vara en giltig e-postadress.

Socialdemokraterna.se använder sig av cookies och pixlar för att optimera din framtida användning av vår hemsida samt för att i marknadsföringssyfte och för statistiska ändamål samla in information. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till detta. Läs mer om vår användning av cookies och pixlar här.