Öka stödet till HBTQ-organisationer - Socialdemokraterna

Öka stödet till HBTQ-organisationer

Vi vill öka bidraget till HBTQ-organisationerna med 3 miljoner kronor årligen. HBTQ-organisationerna utför ett mycket viktigt arbete med att stärka ställningen i samhället för homosexuella, bisexuella, transsexuella eller personer med könsöverskridande identitet eller uttryck – det är tydligt inte minst nu under Pride-veckan i Stockholm. Regeringen har inte inte ökat stödet i takt med att HBTQ-rörelsen växt; det vill vi ändra på.

Socialdemokraterna välkomnar att det idag finns fler organisationer som vill arbeta med HBTQ-frågor och menar att det i det läget är orimligt att deras ekonomiska förutsättningar försämrats så väsentligt sedan 2008.

Därför vill vi:

Öka bidraget till HBTQ-organisationerna med 3 miljoner kronor årligen

Bakgrund till förslaget

Stödet till hbtq-organisationer har inte ökat i takt med att fler organisationer bildats och ansökt om resurser. Detta har bland annat resulterat i att RFSL fått minskade anslag. Regeringen valde att öka anslaget med 1 miljon kronor 2014 sedan nivån legat konstant sedan 2005. Den ökningen är inte tillräcklig för att säkra hbtq-organisationeras verksamheter. Sedan 2008 har bidraget fördelats enligt nuvarande förordning, men då var det bara två organisationer som fick bidrag, varav en fick etableringsbidrag. Nu är det istället sex organisationer som ska dela på bidraget och därför är ökningen med 1 miljon kronor långt ifrån tillräcklig för att säkra hbtq-organisationeras verksamheter.

Vad gör HBTQ-organisationerna?

Hbtq-organisationerna utför ett mycket viktigt arbete med att stärka ställningen i samhället för homosexuella, bisexuella, transsexuella eller personer med könsöverskridande identitet eller uttryck. Diverse aktiviteter ryms inom hbtq-organisationernas ordinarie verksamhet, som vi definierar som styrelsemöten, medlemsaktiviteter med mera. Organisationerna beskriver att de ger ut handböcker och broschyrer, är med och utbildar i olika frågor, arrangerar ungdomsläger, inspirationsdagar, har jourverksamhet och nätforum. De bedriver också internationellt påverkansarbete genom olika internationella paraplyorganisationer. En återkommande aktivitet är medverkan på Pridefestivaler och andra arrangemang runt om i Sverige.

Bidragets betydelse

Hbtq-organisationerna beskriver samstämmigt att bidraget har stor betydelse för deras verksamhet. Det kostar pengar att bedriva en organisation, anordna och medverka på aktiviteter och arrangemang samt bedriva påverkansarbete. Påverkansarbetet sker dels inom vissas moderorganisationer, dels i samhället i stort. RFSL svarar att bidraget möjliggör all verksamhet som inte är finansierad i särskilda projekt, samtidigt som det gör det möjligt att bedriva projekt som kräver egenfinansiering. För stor andel projektfinansiering riskerar att styra organisationens verksamhet och öka den administrativa bördan.

Dela
Maila det här citatet Måste vara en giltig e-postadress.

Socialdemokraterna.se använder sig av cookies och pixlar för att optimera din framtida användning av vår hemsida samt för att i marknadsföringssyfte och för statistiska ändamål samla in information. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till detta. Läs mer om vår användning av cookies och pixlar här.