Överenskommelse om satsning på jämlik cancervård - Socialdemokraterna

Överenskommelse om satsning på jämlik cancervård

Samarbetsregeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har träffat en överenskommelse kring en nationell satsning för att skapa en mer jämlik cancervård i Sverige. Det meddelade sjukvårdsminister Gabriel Wikström och SKL:s ordförande Anders Knape vid en gemensam presskonferens på Huddinge sjukhus.

Nära 60 000 personer kommer i år att få besked om diagnosen cancer. Nu vill den socialdemokratiskt ledda regeringen och SKL underlätta den svåra processen för de drabbade och deras anhöriga. 

– Vi vill förkorta väntetiderna från det första beskedet till det att behandlingen påbörjas. Det är viktigt för den enskildas oro och det är viktigt för de anhöriga. Men det är också viktigt för att vi på så sätt kan höja kvalitén på den vård som ges, sade Gabriel Wikström. 

Redan i oktober meddelades att regeringen tänker satsa två miljarder kronor för att skapa en mer jämlik cancervård under mandatperioden. Sedan dess har detaljer kring vilka vilka utredningar och behandlingar som ska göras inom respektive cancerdiagnos utarbetats tillsammans med SKL.

Bland annat kommer så kallade standardiserade vårdförlopp att införas för att förkorta tiden mellan att misstanke om cancer föreligger till behandlingsstart. Syftet är att patienten ska erbjudas en välorganiserad och helhetsorienterad vård utan onödig väntetid oavsett var i landet patienten söker vård.

Regeringen avsätter cirka 500 miljoner kronor per år för satsningen under perioden 2015-2018.

Läs mer på regeringen.se 

Dela
Maila det här citatet Måste vara en giltig e-postadress.

Socialdemokraterna.se använder sig av cookies och pixlar för att optimera din framtida användning av vår hemsida samt för att i marknadsföringssyfte och för statistiska ändamål samla in information. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till detta. Läs mer om vår användning av cookies och pixlar här.