PISA 2015 - Lärare och elever lyfter svensk skola - Socialdemokraterna

PISA 2015 - Lärare och elever lyfter svensk skola

PISA 2015 visar att svenska elever får bättre resultat i varje ämne som mäts: – De insatser Sveriges lärare, rektorer och elever gör varje dag ger resultat, säger gymnasieminister Anna Ekström. Regeringen vill möta den växande ojämlikheten med tidiga insatser, resurser till skolor med tuffa utmaningar samt göra läraryrket mer attraktivt. Satsningar på skolan går före stora skattesänkningar.

PISA-mätningen visar att svenska elever presterar bättre i naturvetenskap, matematik och läsförståelse än 2012 (då senaste mätningen gjordes). I naturvetenskap och matematik ligger nu svenska elever på genomsnittet medan eleverna är bättre än genomsnittet i läsförståelse.

Det är nu tredje tillfället i höst som vi ser viktiga positiva skolresultat: behörigheten till gymnasiet har förbättrats, TIMSS visade på positiva resultat och nu även PISA.

– Jag känner stor glädje över rejält höjda kunskaper men stark oro över otäckt ökande klyftor. Vår skola ska vara en jämlik kunskapsskola, säger gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström.

Tyvärr visar PISA på en oacceptabel ojämlikhet i skolan. Skillnaden har ökat från 2006 till när proven skrevs i mars 2015. Hemförhållanden – hur många böcker som finns i bokhyllan, om man har ett eget rum att studera i eller tillgången till datorer är avgörande för resultaten.

Regeringens plan och prioriteringar ligger fast: investeringar i skolan går före skattesänkningar. Det är viktig del av samhällsbygget. Därför satsar regeringen på resurser till tidiga insatser, en mer jämlik skola och höja läraryrkets attraktivitet. Fortfarande återstår mycket arbete för att nå en stark och jämlik kunskapsskola där ingen elev lämnas efter.

Så vill regeringen skapa en jämlik kunskapsskola

  • Statligt stöd till skolor med särskilt tuffa utmaningar.
  • Rikta resurserna i högre grad till elever med socioekonomiskt svag bakgrund.
  • Investera i att höja lärarnas löner.
  • Regeringens särskilda skolkommission presenterar i april fler förslag på mer jämlikhet.

Vad är PISA?

PISA (Programme for International Student Assessment) är världens största elevstudie. PISA är ett OECD-projekt och i studien deltar både OECD-länder och icke OECD-länder. PISA undersöker 15-åringars kunskaper i läsförståelse, matematik och naturvetenskap. Ämnena turas om att vara huvudämne. Dessutom samlas data in om elevers värderingar och attityder. Syftet med PISA är att undersöka i vilken grad respektive utbildningssystem bidrar till att 15-åringar som snart avslutar den obligatoriska skolan är rustade att möta framtiden.

Utöver proven har eleverna besvarat en enkät med bland annat frågor om sin bakgrund, sitt lärande samt engagemang och motivation att lära sig ämnena. Rektorerna på de utvalda skolorna har fått besvara en enkät om hur undervisningen organiseras.

PISA startade år 2000 och har sedan dess genomförts vart tredje år.

Källa: regeringen.se

Mer information om regeringens investeringar i skolan

Flera internationella kunskapsmätningar aktuella just nu

Dela
Maila det här citatet Måste vara en giltig e-postadress.

Socialdemokraterna.se använder sig av cookies och pixlar för att optimera din framtida användning av vår hemsida samt för att i marknadsföringssyfte och för statistiska ändamål samla in information. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till detta. Läs mer om vår användning av cookies och pixlar här.