Pressträff angående överenskomna insatser om migration och integration - Socialdemokraterna

Insatser för att klara flyktingkrisen

I dag har regeringen och de borgerliga partierna enats kring en rad insatser för att stärka det svenska mottagandet av asylsökande och etableringen av nyanlända. Bland annat ska alla kommuner dela på ansvaret för mottagandet.

Sverige och Europa står mitt i en enorm uppgift att ge människor som flyr från krig, förföljelse och förtryck en trygg tillvaro. Regeringen har vid flera tillfällen bjudit in till blocköverskridande samtal kring hur Sverige ska hantera den pågående flyktingkrisen. Det första redan efter valet, därefter i samband med att Decemberöverenskommelsen slöts och senast för en månad sedan. I dag har Socialdemokraterna, Miljöpartiet och de borgerliga partierna enats kring sammanlagt 21 insatser.

– Syftet med insatserna är att skapa ordning och reda i mottagandet, en bättre etablering och att dämpa kostnadsutvecklingen. Fler länder måste göra mer för att erbjuda människor skydd. Sverige ska stå upp för asylrätten. I tider av kris är den som viktigast. De som flyr från krig och förtryck ska kunna få skydd i Sverige, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson som påpekade att konstruktiva samtal förts under den gångna veckan.

Några av insatserna:

Begäran om omfördelning från Sverige till andra länder
Vi är bland annat överens om att begära att Sverige ska vara en del av EU:s omfördelning av asylsökande. Det betyder att den som söker asyl i Sverige inte kan vara säker på att få sin sak prövad här, utan kan flyttas över till ett annat EU-land. Sverige har länge tagit ett orimligt stort ansvar i jämförelse med andra länder i EU. Ansvaret måste delas. Fler länder måste göra mer för att erbjuda människor skydd. Vi är också överens att under tre år införa tillfälliga uppehållstillstånd som huvudregel, men undantag görs för kvotflyktingar, ensamkommande barn och barnfamiljer.

10 miljarder kronor till kommuner och landsting
Kommunerna får en engångssumma på 10 miljarder under 2015. Av dessa går 200 miljoner till civilsamhällets organisationer. Syftet är att säkra kvaliteten i skolan, vården och omsorgen.

Lag för att alla kommuner ska ta emot asylsökande
För att kostnaderna för kommunerna ska fördelas mer rättvist är vi också överens om att alla kommuner ska dela på ansvaret för mottagandet. Lagförslaget skyndas på för att träda ikraft den 1 mars.

Samtliga insatser med anledning av flyktingkrisen (PDF)Open this document with ReadSpeaker docReader

Dela
Maila det här citatet Måste vara en giltig e-postadress.

Socialdemokraterna.se använder sig av cookies och pixlar för att optimera din framtida användning av vår hemsida samt för att i marknadsföringssyfte och för statistiska ändamål samla in information. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till detta. Läs mer om vår användning av cookies och pixlar här.