Reformprogram för minskad segregation - Socialdemokraterna

Reformprogram för minskad segregation

Segregationen ska minskas genom ett långsiktigt reformprogram som bland annat knäcker långtidsarbetslösheten, lyfter elevers skolresultat och bekämpar brottsligheten. Det meddelar statsminister Stefan Löfven och samordningsminister Ibrahim Baylan vid en pressträff i Almedalsparken.

En grundsten i den svenska modellen är ett samhälle som håller ihop. Men klyftorna och segregationen har tillåtits växa under lång tid. Vi kan aldrig tolerera att människors liv förstörs av kriminalitet, extremism, och förtryck av kvinnor eller oliktänkande. Inte heller attacker mot polis, brandmän eller ambulanser. Därför måste segregationen brytas.                

– Det är ett svårt och långsiktigt arbete. Det finns ingen ”quick fix” för att minska segregationen. Det här arbetet måste göras från grunden. Och vi måste hjälpas åt, sade Stefan Löfven inför ett fullsatt presscenter i Almedalsparken. 

Hittils har det funnits många kortsiktiga satsningar och projekt som inte kommer till rätta med roten till problemet. Genom ett långsiktigt reformpaket vill regeringen nu på allvar bryta segregationens mekanismer. Det handlar inte om en stor summa pengar som ska delas ut, utan om att göra arbetet från grunden och komma åt de strukturer som skapar segregation och klyftor.

Reformprogrammet kommer sträcka sig mellan åren 2017 och 2025 och fokuserar på fem områden:

 • Bekämpa brottsligheten
 • Knäcka långtidsarbetslösheten
 • Lyfta skolorna och elevernas resultat
 • Stärka samhällsservicen och minska bostadssegregation och trångboddhet
 • Stödja civilsamhället och arbetet för demokratiska värderingar

Samarbete med kommuner

För att förverkliga reformprogammets alla delar tillsätts en delegation som ska samarbeta med kommuner som har socialt utsatta områden och vill arbeta för att minska segregationen. De kommuner som vill arbeta inom ett visst utvecklingsområde bildar nätverk tillsammans med berörda statliga myndigheter. Nätverken träffas på olika nivåer – alltifrån politisk ledning till praktiker. Syftet är att lära av varandra, utveckla nya modeller och på så sätt långsiktigt motverka de strukturer som skapar segregation och klyftor. 

– Arbetet ska baseras på evidens och forskning och därför knyts forskare, som ska bidra med sin kunskap och utvärdera arbetet kontinuerligt, till respektive utvecklingsområde, säger Ibrahim Baylan, som också meddelar att urvalet av kommuner sker utifrån de ansökningar som de lämnar in.

Därutöver presenterar regeringen följande tio reformer:

 1. Översyn av straffen för attacker mot blåljuspersonal
 2. Resurser för polisens myndighetssamverkan i socialt utsatta områden
 3. Arbetsförmedlingen får i uppdrag att öka sysselsättningen bland utrikes födda kvinnor
 4. Inslussningsgrupper som ska förebygga återfall i brott
 5. Stöd till förskolor med tuffa förutsättningar
 6. Utökat stöd till skolor med låga kunskapsresultat
 7. Upplåtelseform i detaljplan för minskad boendesegregation
 8. Myndighetsservice i socialt utsatta områden
 9. Ökat stöd till civilsamhällesorganisationers och kommuners verksamhet mot våldsbejakande extremism
 10. Idrotts- och ungdomsledare i socialt utsatta områden


Nästa år investerar regeringen 110 miljoner kronor i dessa reformer, en summa som successivt ökar till 250 miljoner kronor från år 2020.

Presentationsbilder från pressträffen (pdf)

Dela
Maila det här citatet Måste vara en giltig e-postadress.

Socialdemokraterna.se använder sig av cookies och pixlar för att optimera din framtida användning av vår hemsida samt för att i marknadsföringssyfte och för statistiska ändamål samla in information. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till detta. Läs mer om vår användning av cookies och pixlar här.