Regeringen anpassar asylreglerna till EU:s miniminivå - Socialdemokraterna

Regeringen anpassar asylreglerna till EU:s miniminivå

Sverige måste kunna ta hand om de asylsökande som redan kommit hit och ge det svenska flyktingmottagandet ett andrum. Därför vill regeringen under en period anpassa asylreglerna till EUs miniminivå. Förhoppningen är att det ska öka kravet på övriga EU-länder att ta sitt ansvar.

Ingen kan tveka på Sveriges vilja att ta ansvar för människor som flyr från krig och konflikter. Bara under de två senaste två månaderna har vi tagit emot 80 000 asylsökande. Det är mest i hela EU. Myndigheter och kommuner larmar nu om att situationen inte längre är hållbar – samtidigt fortsätter övriga EU-länder att neka sitt ansvar. Därför vill regeringen under en period anpassa asylreglerna till miniminivån i EU.

– Det smärtar mig att meddela att Sverige inte längre klarar att ta emot asylsökande på den höga nivå som nu sker. Vi måste därför skapa ett tillfälligt andrum för svenskt flyktingmottagande. Han fortsätter:

– Det kräver att vi kraftigt får ner antalet personer som söker asyl och beviljas uppehållstillstånd i Sverige och i stället får dem att söka sig till andra länder, säger Stefan Löfven som underströk att åtgärderna är nödvändiga för att sätta ytterligare press på övriga EU-länder att få till ett permanent fördelningssystem.

Förutom förslaget om att anpassa sig till EU:s miniminivå vill regeringen också kombinera gränskontrollerna med ID-kontroller på samtliga kollektiva transportsätt till Sverige. Förslagen ska diskuteras med de partier som deltog i den första migrationsöverenskommelsen

Fortsatt solidaritet med asylsökande

Under presskonferensen lovordade Stefan Löfven den solidaritet som människor runt om i landet visat gentemot asylsökande som kommer till Sverige. En stor del av samhället – lärare, socialarbetare, myndigheter och frivilliga – sliter dygnet runt för att säkerställa att de som söker skydd välkomnas på ett rättssäkert sätt.

– Vi är ett litet land som gör en enorm insats, och svenska folket har visat stor solidaritet i en svår tid. Det som genomförts är den största flyktinginsatsen i modern historia, säger Stefan Löfven.

– Även i fortsättningen måste vi bemöta asylsökande med solidaritet och medkänsla.

Fakta – så anpassas asylreglerna

Regeringen föreslår att en svensk lagstiftning tillfälligt anpassas till minikrav enligt internationella konventioner och EU-rätten. Följande tidsbegränsade undantag görs i utlänningslagen:

  • Tidbegränsade uppehållstillstånd ska gälla för alla asylsökande förutom kvotflyktingar.
  • Rätten till anhöriginvandring begränsas för skyddsbehövande med tidsbegränsade uppehållstillstånd.
  • Skärpt försörjningskrav vid anhöriginvandring.
  • Personer som tillhör kategorin övriga skyddsbehövande får inte längre rätt till uppehållstillstånd.
  • Istället för dagens bestämmelse om att uppehållstillstånd kan beviljas på grund av synnerligen/särskilt ömmande omständigheter vill vi införa en bestämmelse om att uppehållstillstånd kan beviljas av humanitära skäl i vissa begränsade undantagsfall.

Läs mer om åtgärderna på regeringen.se

Dela
Maila det här citatet Måste vara en giltig e-postadress.

Socialdemokraterna.se använder sig av cookies och pixlar för att optimera din framtida användning av vår hemsida samt för att i marknadsföringssyfte och för statistiska ändamål samla in information. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till detta. Läs mer om vår användning av cookies och pixlar här.