Regnér på äldreresa - Socialdemokraterna

Regnér på äldreresa

Under det kommande halvåret kommer äldreminister Åsa Regnér besöka ett antal kommuner för att uppmärksamma frågor som rör äldreområdet. Startskottet för Äldreresan går i Linköping den 25 september.

– Hur våra äldre har det är en fråga som berör många. Jag vill med äldreresan få möjlighet att föra en dialog om framtidens äldreomsorg med representanter för de äldre, ledning och tjänstemän i kommunerna, personal och anhöriga, säger äldreminister Åsa Regnér.

Äldreresan sträcker sig över närmare åtta kommunbesök i hela landet under höst och vår 2015–2016. Premiär blir i Linköping den 25 september. Syftet med #äldreresan är att informera om regeringens inriktning inom äldreområdet, få en bild av situationen inom äldreomsorgen och föra dialog om den kommande kvalitetsplanen.

Äldreomsorgen är central i den svenska välfärden. I juni 2015 gav regeringen Susanne Rolfner Suvanto i uppdrag att ta fram förslag till en nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen. Ambitionen är att säkra kvalitén i den framtida äldreomsorgen med betoning på ökad jämlikhet, inflytande och valfrihet för äldre.

 

Dela
Maila det här citatet Måste vara en giltig e-postadress.

Socialdemokraterna.se använder sig av cookies och pixlar för att optimera din framtida användning av vår hemsida samt för att i marknadsföringssyfte och för statistiska ändamål samla in information. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till detta. Läs mer om vår användning av cookies och pixlar här.