Riksrevisionen avslöjar ett mönster av ointresse hos regeringen för kvaliteten på mat för oss konsumenter - Socialdemokraterna

Riksrevisionen avslöjar ett mönster av ointresse hos regeringen för kvaliteten på mat för oss konsumenter

Idag presenterade Riksrevisionen en rapport som granskat den offentliga livsmedelskontrollen. Den fann tydliga brister i länsstyrelsernas kontroll av lantbruk och flera kommuner fullföljer idag inte sitt uppdrag att kontrollera butiker och restauranger.

– Det här är ett resultat vi måste ta på stort allvar. Regeringen måste se över hur kontrollerna kan effektiviseras och bli mer likvärdiga och sätta igång en genomlysning av systemet, säger Matilda Ernkrans, ordförande för miljö- och jordbruksutskottet. 

Riksrevisionens kritik mot Livsmedelsverket handlar om att verket inte ingriper i tid för att upptäcka om problem finns i kommunerna. Riksrevisionen menar att staten inte har tagit sitt ansvar för en fungerande livsmedelskontroll.

– Inget förbud mot transfetter, sänkta ambitioner för bekämpningsmedel och ekologisk odling, lite intresse för livsmedelskontroll. Jag ser ett mönster i regeringens politik. Ett ointresse för kvaliteten på mat för oss konsumenter, säger Matilda Ernkrans.

Att kunna lita på maten är en viktig del i vår välfärd. Det är ett högt spel som regeringen spelat där de hellre sänker skatterna än att säkra välfärden.

Matilda Ernkrans, ordförande i miljö-och jordbruksutskottet och miljötalesperson för Socialdemokraterna

Dela
Maila det här citatet Måste vara en giltig e-postadress.

Socialdemokraterna.se använder sig av cookies och pixlar för att optimera din framtida användning av vår hemsida samt för att i marknadsföringssyfte och för statistiska ändamål samla in information. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till detta. Läs mer om vår användning av cookies och pixlar här.