Så vill vi bekämpa rasismen - Socialdemokraterna

Så vill vi bekämpa rasismen

Kunskap om rasism är av största vikt för att kunna bekämpa den. Därför kommer vi i regeringsställning att genomföra en stor folkbildande insats om olika former av rasism, skriver Margot Wallström.

”Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap.”

Orden inleder FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Det är ord som förpliktigar. Socialdemokraterna har alltsedan partiets födelse kämpat för ett jämlikt samhälle präglat av respekt för varje människas unika värde och rättigheter. Men än har vi långt kvar till vårt mål. Rasismen och rasistiska strukturer har fortfarande ett starkt grepp.

I länder runt om i Europa har vi sett hur nationalistiska och främlingsfientliga partier långt ut på högerkanten etablerat sig på allvar under 2000-talet. Några av dessa är öppet nazistiska, som Gyllene gryning i Grekland och Jobbik i Ungern. Det är en mycket oroväckande utveckling som måste tas på stort allvar. Både nazistiska Svenskarnas parti och Sverigedemokraterna har sina rötter i 80- och 90-talets nynazism och vitmaktrörelse.

Skinnskallarna på 80- och 90-talen stod aldrig så ensamma och vilsna som det kunde förefalla. Bakom dem fanns organisatörer som gradvis har lyckats att utveckla sina organisationer med en sådan skicklighet att de redan finns i riksdagen. Jag är rädd för att inga ringande kyrkklockor kommer lösa denna demokratiska utmaning åt oss. Det krävs att alla vi humanistiska demokrater alltid tar diskussionen om alla människors lika värde. Men det krävs också att vi vågar och förmår rikta resurser till pedagogiskt och socialt arbete i de områden där den våldsbejakande högerextremismen bitit sig fast. Det finns lyckade exempel på långsiktigt arbete mot dessa grupperingar. I Kungälv har man sedan mitten av 90-talet målmedvetet arbetat för att möta ungdomar i eller i riskzonen för dessa våldsamma grupper. Förutom att man lyckats med sitt arbete har man sparat in mångmiljonbelopp åt samhället. Fler kommuner tar nu efter detta exempel och ytterligare borde följa efter.

Grunden i arbetet mot rasism och för jämlikhet oavsett etnisk tillhörighet och religion utgörs av den generella välfärdspolitiken. Allas rätt till arbete, utbildning, bostad, kultur, vård, hälsa och inflytande samt en rättvis fördelning av resurserna i samhället är utgångspunkten.

I ett samhälle där varje individ känner trygghet, delaktighet och har makten att påverka sitt eget liv, är sannolikheten större att det utvecklas en ömsesidig respekt människor emellan och en känsla av gemenskap som kan motverka konflikter och rasism. Därför måste all form av diskriminering och segregering motverkas. Den tilltagande segregationen i skolan är ett exempel på en kontraproduktiv utveckling för arbetet för social sammanhållning.

  • Kunskap om rasism är av största vikt för att kunna bekämpa den. Därför kommer Socialdemokraterna i regeringsställning att genomföra en stor folkbildande insats om olika former av rasism i västvärlden och Sverige under de senaste cirka 100 åren och i dag. Samtliga grund- och gymnasieskolor ska därför erbjudas ett utbildningspaket om olika former av rasism i västvärlden och Sverige under de senaste 100 åren och i dag. Uppdraget att utföra insatsen ”Detta behöver vi förstå” kommer att ges till Forum för levande historia i samarbete med Skolverket. Uppdraget beräknas kosta 25 miljoner kronor från år 2015.
  • Kunskap om hur rasism ter sig på olika arenor är av största vikt för att kunna bekämpa rasismen. Vi vill därför också inrätta ett nationellt kunskaps- och resurscentrum vid ett av våra lärosäten med uppdraget att höja kunskapen på nationell nivå om rasism och utveckla metoder för att motverka rasismen.

Den rasism och de rasistiska strukturerna som finns i Sverige ska bekämpas. Samhället måste bli starkt så att rasism som föds av utslagning och utanförskap aldrig får en chans att gro. Därför måste klyftor bekämpas och Sverige hållas samman.

 

Dela
Maila det här citatet Måste vara en giltig e-postadress.

Socialdemokraterna.se använder sig av cookies och pixlar för att optimera din framtida användning av vår hemsida samt för att i marknadsföringssyfte och för statistiska ändamål samla in information. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till detta. Läs mer om vår användning av cookies och pixlar här.