Seger för fackliga rättigheter i nya upphandlingsregler - Socialdemokraterna

Seger för fackliga rättigheter i nya upphandlingsregler

Senast om två år ska Sverige och andra EU-länder se till att arbetsrätt och kollektivavtal följs när kommuner och myndigheter upphandlar varor och tjänster. Detta klargörs i nya regler för offentlig upphandling som Europaparlamentet antog idag.

Nu förstärks kontrollen av reglerna för upphandlingen genom hela leverantörskedjan, och dessutom tillkommer bättre möjligheter att väga in miljöpåverkan och sociala faktorer.

- Om arbetsrättslig lagstiftning och kollektivavtal inte följs är medlemsstaten skyldig att vidta åtgärder. Med de nya reglerna blir det svårare, för att inte säga omöjligt att göra liknande misstolkningar som sker idag, det blir obligatoriskt att respektera gällande kollektivavtal, säger Marita Ulvskog, delegationsledare för socialdemokraterna i Europaparlamentet.

Medlemsländerna ska även säkerställa att underleverantörer inte bryter mot de regler som gäller för upphandlingen.

- Det måste bli ordning och reda på den svenska arbetsmarknaden. Kontrollen av hela leverantörskedjan förbättras, så att också underleverantörer lever upp till de skyldigheter som kontraktet specificerar. Men visst, vi ska räkna med att Moderaterna kommer att göra sitt bästa för att misstolka de nya reglerna, säger Marita Ulvskog.

Upphandlande myndigheter ska också ha möjlighet att väga in miljö och sociala hänsyn när de skriver sitt upphandlingsunderlag. Det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet (det så kallade MEAT-kriteriet) blir dominerande istället för dagens krav på att lägsta pris vinner. 

- När en produkts eller tjänsts miljöpåverkan eller sociala effekter  kan tas i beaktande blir det lättare för skolor att köpa in ekologisk mat, och för kommuner och landsting att välja kooperativ eller andra not-for-profit företag som utförare av välfärdstjänster, fortsätter Ulvskog.

- Nu ska direktivet införas i svensk lag. Vi socialdemokrater kommer göra allt vi kan för att en ointresserad alliansregering inte ska kunna skjuta alla dessa förbättringar i sank, avslutar Marita Ulvskog direkt från omröstningen i Strasbourg.

Bakgrund - Offentlig upphandling

Varje år upphandlar svenska myndigheter varor och tjänster för närmare 600 miljarder kronor. I EU omfattar upphandling av varor och tjänster cirka 16 procent av medlemsländernas sammanlagda BNP.

Arbetet med det nya EU-direktivet har pågått sedan december 2011 då EU-kommissionen presenterade sitt paket med tre direktiv för:

  1. Offentlig upphandling 
  2. Upphandling av enheter som bedriver verksamhet inom vatten-, energi-, transport- och posttjänster 
  3. Koncessioner

I de nya reglerna tydliggörs att gällande arbetsmarknadslagstiftning och kollektivavtal ska respekteras. Framförallt genom artikel 15.2.

Medlemsstaterna ska se till att de ekonomiska aktörerna följer de miljö-, social- och arbetsrättsliga bestämmelser som är tillämpliga på den ort där byggentreprenaden utförs, tjänsterna tillhandahålls eller varorna framställs eller levereras, i enlighet med de internationella konventioner som anges i bilaga XI och i unionslagstiftning och nationell lagstiftning samt i kollektivavtal som ingåtts i enlighet med nationell lagstiftning och praxis som är förenlig med unionslagstiftningen.

Dela
Maila det här citatet Måste vara en giltig e-postadress.

Socialdemokraterna.se använder sig av cookies och pixlar för att optimera din framtida användning av vår hemsida samt för att i marknadsföringssyfte och för statistiska ändamål samla in information. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till detta. Läs mer om vår användning av cookies och pixlar här.