Skärpta krav på fristående skolor - Socialdemokraterna

Skärpta krav på fristående skolor

Vi vill att kraven på friskolorna ska skärpas. För att få tillstånd att starta måste varje skola bidra till social sammanhållning.

- Skolsegregationen ökar i Sverige och resultatskillnaderna mellan olika skolor ökar kraftigt. Den utvecklingen måste vändas. Vi vill skapa en skola som håller ihop vårt samhälle, säger Stefan Löfven.

Kommunen måste kunna ta ett samlat ansvar för att kommunens hela skolsystem leder till social sammanhållning och höga skolresultat för alla. De fristående skolorna ska inte kunna driva på utvecklingen mot ökad skolsegregation. Därför ska de inte kunna etablera sig var de vill i kommunen.

Samverkansavtal

Vid ansökan om att starta en ny fristående skola ska ett samverkansavtal upprättas mellan den fristående skolan och kommunen. I avtalet ska den nya fristående skolans geografiska placering, skolans profil och elevsammansättning samt hur etableringen väntas bidra till minskad skolsegregation framgå. Kommunen får därmed inflytande över var geografiskt i kommunen som den fristående skolan etablerar sig.

Mer information

SVT: Löfven: Skolan ska styras av demokratin

Dela
Maila det här citatet Måste vara en giltig e-postadress.

Socialdemokraterna.se använder sig av cookies och pixlar för att optimera din framtida användning av vår hemsida samt för att i marknadsföringssyfte och för statistiska ändamål samla in information. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till detta. Läs mer om vår användning av cookies och pixlar här.