Socialdemokratin – en global kraft - Socialdemokraterna

Socialdemokratin – en global kraft

Med en alltmer instabil omvärld behövs den internationella soldariteten mer än någonsin. Det är Andrine Winther, Socialdemokraternas internationella sekreterare, övertygad om. Här berättar hon om partiets internationella arbete.

Det är mycket som händer i världen just nu. Vad gör Socialdemokraterna för att vara en stark röst internationellt?

Socialdemokraternas stora internationella hjärta och arbete är en rik tradition som vi bär med oss historiskt och som vi ständigt utvecklar. Inte minst just nu behövs den internationella solidariteten. Vi är fortsatt mycket aktiva i de organisationer vi är medlemmar i både på nordisk, europeisk och global nivå. Vi finns helt enkelt med i relevanta sammanhang och utvecklar och fördjupar våra kontakter världen över. Jag är också mycket stolt över att vi har en feministisk regering som sätter jämställdheten i fokus i vår utrikespolitik.
 
Vilka är våra viktigaste internationella frågor?

Vi har ett långsiktigt engagemang där vi stödjer systerpartier runt om i världen så att de kan bidra till att utveckla stabila politiska system som är demokratiska och sätter människor i centrum. Sakfrågor vi driver är demokrati och mänskliga rättigheter, fred och försoning, schysta jobb, eller det vi kallar New Global Deal, och mycket mer. 

Socialdemokraterna är medlem i flera internationella nätverk och organisationer. Kan du beskriva det arbetet mer konkret?

Just nu är vi med och bygger upp ett spännande globalt samarbete som heter Progressive Alliance. Det är socialdemokratiska partier över hela världen som i nära samarbete med fackliga organisationer och den ideella sektorn utvecklar politiska svar kring viktiga globala utmaningar så som schysta jobb, klimatförändringarna, fred och konflikter. Samarbete mellan socialdemokratiska progressiva krafter är avgörande för framtiden.
 
Genom partistödet har Socialdemokraterna möjlighet att stötta systerpartier runt om i världen. Kan du ge exempel på ett projekt som varit framgångsrikt?

Oj, det finns så många! Men vårt stöd till och samarbete med Fatah i Palestina som nu lett fram till Sveriges erkännande av Palestina är ju ett bra exempel.
 
Har du några tips till medlemmar som vill bidra till vårt internationella arbete?

Ja, hör av dig till din Arbetarekommun eller till ditt partidistrikt och berätta att du är intresserad. Det finns många sätt att engagera sig. Ett exempel är att en grupp medlemmar, en förening eller liknande via sitt Partidistrikt kan bli fadder för ett internationellt projekt för att stötta och utveckla ett systerparti någonstans i världen. Ett annat sätt är att bli månadsgivare till Olof Palmes Internationella Center. Eller varför inte bjuda in någon spännande person till ett samtal om socialdemokratisk utrikespolitik.
 
Till sist, du har ju hunnit arbeta som internationell sekreterare i några år. Vad är ditt hittills starkaste minne av Socialdemokraternas arbete för en mer rättvis värld?

När en av vår tids största politiker – Nelson Mandela – gick ur tiden 2013 fick jag tillsammans med vår partiordförande Stefan Löfven och vår partisekreterare Carin Jämtin möjlighet att vara med på begravningen i Sydafrika. Det var stort! Nelson Mandelas osjälviska kamp för alla människors lika värde är någonting fantastiskt men inget vi kan ta för givet. Det kräver hårt jobb och för mig måste det genomsyra hela det socialdemokratiska internationella arbetet.

Läs mer om Socialdemokraternas internationella arbete

Dela
Maila det här citatet Måste vara en giltig e-postadress.

Socialdemokraterna.se använder sig av cookies och pixlar för att optimera din framtida användning av vår hemsida samt för att i marknadsföringssyfte och för statistiska ändamål samla in information. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till detta. Läs mer om vår användning av cookies och pixlar här.