Stimulans för ökad nybyggnation - Socialdemokraterna

Stimulans för ökad nybyggnation

Bostadsbristen är ett av de största hindren för jobb och tillväxt i Sverige. Därför presenterar samarbetsregeringen ett särskilt investeringsstöd för att få fart på byggandet. Förslaget kommer att ingå i budgetpropositionen för 2016 och beräknas uppgå till 3,2 miljarder kronor per år.

I går blev det känt att ROT-avdraget kan komma att justerasoch att samarbetsregeringen vill ge statliga subventioner för att stimulera bostadsbyggandet. Vid dagens presskonferens föreslog samarbetsregeringen ett investeringsstöd till byggande av hyresrätter i kommuner med bostadsbrist.

– Sverige behöver investera mer för att klara jobben och framtida konkurrenskraft, och det finns få saker som är så klokt att investera i som att fler människor har en egen bostad, säger statsminister Stefan Löfven.

I valet satte Socialdemokraterna ett mål om byggande av 250 000 nya bostäder 2015-2020. Nya uppgifter från bland annat SABO/SCB visar att det kan behöva byggas ännu mer. Bostadsbristen hindrar människor från att ta jobb, börja studera, flytta hemifrån eller flytta ihop och bilda familj. Särskilt stor är bristen på hyresrätter. 

I stimulanspaketet ingår bland annat följande:

  • 15 000 nya bostäder per år
  • Byggande av hyresrätter och studentbostäder i kommuner med bostadsbrist
  • förenklingar av regelverket för nybyggnation
  • nya regler för trafikbuller
  • bättre process för överklagande av PBL-ärenden
  • stöd till nybyggnation av bostäder för äldre
  • stöd till kommunerna för utbyggnad och stärkt kapacitet i kollektivtrafiken
  • stöd till energieffektivisering och upprustning av hyresrätter
  • stöd till kommuner som tar sitt ansvar för bostadsbyggandet

Sverige investerar relativt litet i bostadsbyggande. Av det statliga stöd som går till bostadssektorn är den absoluta merparten stöd till ombyggnation; ROT. Det är dags att lägga om kursen, menar Magdalena Andersson:

– Vi flyttar resurser från ombyggnation till nybyggnation.  

Sammantaget utgör detta en bostadspolitik med en helhetssyn. Det handlar om de ekonomiska villkoren för byggande, regelförändringar såväl som för markfrågor. I jämförelse med de utfästelser vi gjorde i valrörelsen 2014 är det ett ännu mer ambitiöst reformprogram, men det är också vad verkligheten kräver för att Sverige ska bli ett land som håller ihop.

Stödet kommer att underställas riksdagens beslut i höst, men för att undvika att bostadsbyggande stoppas fram till dess kommer stödet att omfatta nybyggnation som påbörjas idag, den 25 mars.

Läs mer på regeringen.se

Dela
Maila det här citatet Måste vara en giltig e-postadress.

Socialdemokraterna.se använder sig av cookies och pixlar för att optimera din framtida användning av vår hemsida samt för att i marknadsföringssyfte och för statistiska ändamål samla in information. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till detta. Läs mer om vår användning av cookies och pixlar här.