Stor satsning på ny järnväg - Socialdemokraterna

Stor satsning på ny järnväg

Vi kommer under planperioden fram till 2025 investera 27 miljarder i ny svensk järnväg. Där tillkommer 5 miljarder i vägunderhåll och 10 miljarder i järnvägsunderhåll under samma period.

- Vi vill presentera en satsning på något som rör många människor. Investeringar i järnvägen är en väldigt viktig del för framtiden. Det skapar snabbt jobb och ökar förutsättningar för arbetspendling och godstransporter, sade Stefan Löfven på en pressträff om infrastrukturinvesteringar.

Investeringar i järnväg

Under nästa mandatperiod kommer en socialdemokratiskt ledd regering besluta om stora investeringar i ny svensk järnväg. Nyinvesteringarna i järnväg blir 27 miljarder kronor utöver regeringens anslag under planperioden 2014-2025. Det tillkommer investeringar på 5 miljarder kronor i vägunderhåll och 10 miljarder kronor i järnvägsunderhåll. 

Prioriterade projekt 

  • Järnvägsutredning höghastighetsjärnväg Malmö/Lund - Stockholm- Göteborg.
  • Ny höghastighetsbana Malmö/Lund-Norra Skåne.
  • Järnvägsutredning dubbelspår Göteborg-Oslo (Öxnered-Halden).
  • Hamnbanan i Göteborgs hamn, sista etapp dubbelspår.
  • Fyrspår Stockholm-Uppsala (Skavstaby-Uppsala).
  • Ostkustbanan, dubbelspår ytterligare etapp.
  • Norrbotniabanan, ny järnväg etapp Umeå-Dåva.
  • Dubbelspår Hallsberg-Degerön (Hallsberg-Åsbro).
  • Sydostlänken, upprustning och ny järnväg Älmhult-Olofström-Karlshamn. 

Mer information

PM: Stora investeringar i ny järnväg i närtid (PDF)

 

Dela
Maila det här citatet Måste vara en giltig e-postadress.

Socialdemokraterna.se använder sig av cookies och pixlar för att optimera din framtida användning av vår hemsida samt för att i marknadsföringssyfte och för statistiska ändamål samla in information. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till detta. Läs mer om vår användning av cookies och pixlar här.