Tidiga insatser ger störst effekt - Socialdemokraterna

Tidiga insatser ger störst effekt

Det viktigaste för att höja skolresultaten är att investera tidigt i barnen. Då duger det inte att barn får stöd alldeles för sent, skriver Stefan Löven på GP Debatt.

Utdrag ur debattartikel, publicerad i GP 29 juni 2014. 

Skolresultaten faller och klyftorna i skolan ökar. Det beror på att den moderatledda regeringen under åtta år har förvandlat skolpolitiken till vilda västern, hafsat fram ogenomtänkta reformer, tillåtit vinstjakt, och lagt pengarna på skattesänkningar i stället för att göra nödvändiga investeringar i skolan.

Så kan det inte få fortsätta. För mig är prioriteringen klar: investeringar i barnen kommer alltid gå före fortsatta stora ofinansierade skattesänkningar. Vinstjakten ska stoppas, och skolpolitiken måste börja byggas på kunskap – inte löst tyckande.

Tidiga insatser avgörande

Forskningsläget kan inte vara tydligare. Det viktigaste för att höja skolresultaten är att investera tidigt i barnen – i förskolan och i de första åren i skolan. Ju tidigare insatser desto större effekt. Eller som man brukar säga: Små barn, små problem – stora barn, stora problem. Då kan det tyckas självklart att man sätter in insatser tidigt, och inte låter problemen växa sig stora. Men i Sverige har det utvecklats en vänta-och-se-mentalitet där barn får stöd alldeles för sent. Andelen elever med särskilt stöd dokumenterat i åtgärdsprogram är som högst i årskurs 9, där mer än var femte pojke och var sjätte flicka har ett åtgärdsprogram. I årskurs 1 får däremot bara var sjuttonde elev särskilt stöd. Vi socialdemokrater vill rikta mer av samhällets resurser till de yngsta barnen så att de får tidigt stöd.

För att nå höga kunskapsresultat i en jämlik skola krävs nu:

  • Mindre klasser och tidiga insatser. 
  • Skickliga lärare. 
  • Jämlik skola – utan vinstjakt. 

Stopp för vinstjakten

För att garantera att resurserna verkligen går till eleverna – och inte till riskkapitalbolag – kommer vi sätta stopp för vinstjakten i förskolan och skolan. Det ska inte vara möjligt att dra ned på lärare, barnskötare eller mat till barnen för att göra vinst.

Sverige står inför ett viktigt val i september. Varje förälder ska kunna känna att de skickar sina barn till den bästa skola vårt samhälle kan skapa. En socialdemokratiskt ledd regering kommer att prioritera barnen – inte fler stora ofinansierade skattesänkningar.

Stefan Löfven, partiledare

Dela
Maila det här citatet Måste vara en giltig e-postadress.

Socialdemokraterna.se använder sig av cookies och pixlar för att optimera din framtida användning av vår hemsida samt för att i marknadsföringssyfte och för statistiska ändamål samla in information. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till detta. Läs mer om vår användning av cookies och pixlar här.