Tio miljarder till jobben - Socialdemokraterna

Tio miljarder till jobben

I dag presenterar regeringen en jobbsatsning på tio miljarder kronor, som tillsammans med investeringar i en jämlik skola och förslag som underlättar klimatomställning ska säkra Sveriges lång­siktiga konkurrenskraft. Om detta skriver finansminister Magdalena Andersson och biträdande finansminister Per Bolund (MP) i DN Debatt.

Sverige står inför tre stora framtidsutmaningar. Fler måste jobba för att vi ska kunna säkra vårt välstånd och stärka människors makt att forma sina egna liv. Utvecklingen i skolan måste vändas så att alla människor får en bra start i livet och så att vi säkrar Sveriges långsiktiga konkurrenskraft. Klimatutsläppen måste minska för att det ska vara möjligt även för våra barn och barnbarn att leva ett gott liv.

I höstens budget, som bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet, kommer vi att ta oss an dessa framtidsutmaningar genom att investera i det som bygger Sverige starkt.

1. Vi börjar med jobben. Att så många svenskar går arbetslösa är ett slöseri som hindrar vår ekonomi från att växa, men det är också ett socialt problem då ett jobb i många fall är en förutsättning för att vara självständig och fullt ut kunna delta i samhällslivet. En av regeringens viktigaste uppgifter är att minska arbetslösheten varaktigt och att öka sysselsättningen. Att bekämpa arbetslöshet och utslagning är centralt i ett jämlikt samhällsbygge.

Trots att arbetslösheten är hög är antalet lediga jobb fler än någonsin. Förutom åtgärder som stärker den svenska ekonomin generellt krävs därför betydande åtgärder för att förbättra matchningen på den svenska arbetsmarknaden.

Regeringen kommer i dag att presentera ett jobbpaket på totalt cirka tio miljarder kronor per år. Tillsammans utgör dessa satsningar viktiga delar av Sveriges nya jobbagenda:

  • Investeringar i bostäder och infrastruktur – vilket skapar jobb när vi bygger, stärker tillförlitligheten i företagens transportvägar och gör det möjligt för människor att flytta och pendla dit jobben finns. Investeringarna i järnväg och energieffektiva bostäder bidrar också till att minska klimatutsläppen.
  • En aktiv näringspolitik – för jobb i hela landet, fler innovativa och växande företag och för att stärka den svenska exporten.
  • Investeringar i kunskap och matchning – genom ett nytt kunskapslyft med en kraftfull utbyggnad av vuxenutbildningarna inom yrkeshögskolan, folkhögskolan och Komvux, samt viktiga matchningsåtgärder för långtidsarbetslösa och människor med svaga förutsättningar på arbetsmarknaden.

Vid sidan av jobben så kommer vi under de närmsta veckorna också att presentera förslag för att vända resultaten i skolan och för att Sverige ska ta sig an klimatutmaningen.

2. Utvecklingen i skolan är allvarlig. Sverige har haft sjunkande kunskapsresultat under flera år och allt för många elever lämnar nian utan behörighet till gymnasiet. Samtidigt har ojämlikheten i skolan ökat. Vi gör därför satsningar för att alla skolor ska vara bra skolor, för att alla elever ska få en ärlig chans och för att fler lärare ska vilja stanna och utvecklas i yrket.

3. Världen står inför ett vägskäl för att klara klimatomställningen och nå tvågradersmålet. Inför toppmötet i Paris i höst behövs länder som tar på sig ledartröjan. Klimatomställningen är inte en belastning utan innebär en möjlighet att skapa nya jobb och företag när hela världen ställer om. Att ta ansvar på hemmaplan är att visa ledarskap globalt. Vi kommer att presentera förslag som underlättar för företag, kommuner och enskilda att välja det klimatsmarta alternativet.

Vi löser inte matchningsproblemen på arbetsmarknaden, de låga skolresultaten eller klimatutmaningen med ytterligare nedskärningar och kortsiktiga skattesänkningar. För att möta dessa utmaningar behöver vi investera i Sverige. I bostäder och infrastruktur för fler jobb, i kunskap och konkurrenskraft och i omställningen till ett klimatsmart och hållbart samhälle.

Läs artikeln i sin helhet på DN Debatt

Dela
Maila det här citatet Måste vara en giltig e-postadress.

Socialdemokraterna.se använder sig av cookies och pixlar för att optimera din framtida användning av vår hemsida samt för att i marknadsföringssyfte och för statistiska ändamål samla in information. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till detta. Läs mer om vår användning av cookies och pixlar här.