Välfärdsmiljarder för fler anställda - Socialdemokraterna

Välfärdsmiljarder för fler anställda

Kvaliteten i välfärden behöver stärkas. Därför kommer regeringen och Vänsterpartiet att investera 10 miljarder per år så att kommuner och landsting kan anställa fler lärare, undersköterskor, socialsekreterare och andra viktiga yrken. Detta är den största satsningen på att utveckla den svenska modellen på flera årtionden.

– Regeringen och Vänsterpartiet kommer att fortsätta prioritera att anställa fler i välfärden. Därför kommer vi i höst att föreslå att permanent investera 10 miljarder kronor per år för ökad kvalitet i välfärden, säger Stefan Löfven vid dagens pressträff tillsammans finansminister Magdalena Andersson och utbildningsminister Gustav Fridolin (MP).

Satsningen är ett av de största tillskotten till kommuner och landsting sedan det generella statsbidraget infördes på mitten av 90-talet. Pengarna kommer inte att öronmärkas, utan det kommunerna och landstingen kommer att utifrån sina lokala förutsättningar besluta hur resurserna ska användas.

Istället för 64 miljarder i borgerliga skattesänkningar

Mot denna satsning på att utveckla välfärden står fyra borgerliga partier, som sammantaget vill sänka skatten med 64 miljarder kronor.

– De vill sänka lönerna för de som börjar jobba i välfärden, vilket riskerar att sprida sig till stora grupper svenska löntagare. Deras förslag på skattesänkningar kommer oundvikligen innebära nya nedskärningar i skolan, vård och omsorg, säger Stefan Löfven.

Även finansminister Magdalena Andersson avvisar de borgerliga partiernas förslag att sänka ambitionen vad gäller Sveriges välfärd.

– Borgerliga skattesänkningar har under åtta år lett till en alltmer slimmad offentlig sektor. När höstens flyktingmottagande krävde stora extra insatser fanns mycket små marginaler kvar. Ett exempel är socialsekreterarna som redan före flyktingkrisen gick på knä med ökande sjukskrivningar som följd.

Fakta: Välfärdsmiljarder

  • Regeringen och Vänsterpartiet kommer att investera 10 miljarder kr per år för att höja kvaliteten i välfärden i Sveriges kommuner och landsting.
  • Satsningen väntas generera mer än 10 000 nya jobb i hela landet och innebär många fler lärare i skolan, personal i vården, i äldreomsorgen och socialtjänsten.
  • Kommuner och landsting som tagit ett större ansvar för flyktingmottagandet har ett ökat behov av investeringar i välfärden just nu. Därför viktas de tio välfärdsmiljarderna till dessa kommuner och landsting inledningsvis. Den exakta fördelningen kommer att presenteras nästa vecka.

Läs mer om välfärdsmiljarderna på regeringen.se

Dela
Maila det här citatet Måste vara en giltig e-postadress.

Socialdemokraterna.se använder sig av cookies och pixlar för att optimera din framtida användning av vår hemsida samt för att i marknadsföringssyfte och för statistiska ändamål samla in information. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till detta. Läs mer om vår användning av cookies och pixlar här.