Bli medlem du också!

Jag jobbar som pedagog på en skola i Solna. Är engagerad i samhällsfrågor i skolan och känner att jag vill driva vidare mina frågor lite mer på en annan plan. Jag är facklig bunden och är skyddsombud på mitt arbete, det känns naturligt att om man vill förändra något måste man driva vidare frågan själv eller med andra.

Ny medlem

Jag tycker det är roligt att engagera sig inför nästa års val.

Ny medlem

Äntligen en kvinnlig proffsig ordförande i socialdemokraterna.

Jag vill visa min lojalitet till ett parti som drivit vårt land framgångsrikt under 100 år. Tack jag är en stolt svensk medborgare som alltid betalat min skatt med stolthet

Ny medlem

När jag såg i tidningen idag att S lägger förslag om att stoppa vinstuttag i skolan så var det helt avgörande för att jag skulle komma till skott och bli medlem. Bara (S) kan ta Sverige ur det här marknadsexperimentet i New Public Management-anda med en marknadiserad skola som kommer att leda till att Sveriges unga får allt mindre jämlika förutsättningar.

Ny medlem

Möjligheten att kunna påverka mitt framtid genom att delta politiskt.

Ny medlem

Vill du veta mer om medlemskap?

Så påverkar du som medlem

Alla behöver inte vara politiker. Men alla kan påverka politiken.

Fler frågor om medlemskap?

Hur mycket tid krävs och hur är det med integriteten?

Det här får du som medlem

Folkrörelsen har mycket att erbjuda.

Därför är jag socialdemokrat

Nu är det upp till oss att samla alla dem som ser att Sverige kan bättre.

Som fått nog av de svaga samhällenas oförmåga att lösa de problem vi står inför.

Som ser att jämlikhet och tillväxt inte är varandras motsättning, utan förutsättning.

Som bär på en drivkraft, en dröm, en vision, en önskan om något bättre.

De hör hemma i socialdemokratin.

- Magdalena Andersson