Minskad smittspridning

Det övergripande målet med arbetet mot Covid-19 är att minska takten på smittspridningen. Det är viktigt för att kunna ”platta ut kurvan”, så att inte väldigt många blir sjuka samtidigt - det skulle innebära en för stor påfrestning på sjukvården, som redan är ansträngd i detta läge.

Rätt åtgärd behöver sättas in vid rätt tillfälle, för att få så stor effekt som möjligt. Vi kommer fatta varje beslut som är nödvändigt för att värna människors liv, hälsa och jobb. Våra expertmyndigheter och vår sjukvård gör allt de kan, men varje person i Sverige behöver ta sitt ansvar. Genom att var och en tar eget ansvar kan vi hålla nere nivån på smittspridningen.

På den här sidan kan du läsa mer om vilka åtgärder som har vidtagits för att minska smittspridningen.

 • Regeringen öppnar upp för inrikes resor

  2020-06-05 Statsminister Stefan Löfven har nu meddelat att från den 13 juni kan inrikes resor genomföras av symtomfria personer.
 • Nya initiativ för testning och smittspårning

  2020-06-05 Vi är nu i en ny fas som möjliggör nya initiativ för testning och smittspårning. Det handlar i korthet om att staten åtar sig att betala för all testning för aktiv infektion men också att stärka regionernas kapacitet vad gäller antikroppstestning.
 • Nya åtgärder för att stärka äldreomsorgen och vården under coronakrisen

  2020-05-12 Den socialdemokratiskt ledda regeringen har tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna kommit överens om nya åtgärder med anledning av coronapandemin. Bland annat föreslås ett äldreomsorgslyft som innebär att anställda inom äldreomsorgen ska erbjudas betald utbildning på arbetstid vilket möjliggör fler fasta anställningar.
 • Riktat bidrag till kollektivtrafiken

  2020-05-11 Regeringen har presenterat ett riktat bidrag till kollektivtrafiken under coronakrisen på totalt tre miljarder kronor. Stödet är en förstärkning för att mildra effekterna av minskat resande med anledning av covid-19. Satsningen bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.
 • Dags att öka takten i testningen

  2020-05-08 Från dag ett har regeringen varit tydlig med att en storstorskalig testning ska ske efter behov. Den ska vara jämlik, ordnad och säker. Under en pressträff meddelade socialminister Lena Hallengren att takten i testningen nu både kan och måste öka.
 • Nya regler för restauranger och krogar

  2020-05-04 Endast bordsservering tillåts nu på restauranger, barer och kaféer. Syftet är att människor inte ska trängas i köer och därmed förhindra smittspridning av viruset.
 • Utökad testning av Covid19

  2020-05-04 Provtagningen för covid-19 ska utökas i Sverige. Dels för att fortsatt säkerställa provtagning av prioriterade grupper inom hälso- och sjukvården - både bland patienter och personal. Men även för att lindra effekter på samhället och ekonomin av ett stort bortfall på personal inom andra särskilt viktiga verksamheter.
 • Besöksförbud på äldreboenden

  2020-05-04 Regeringen har beslutat om ett nationellt besöksförbud på landets samtliga äldreboenden för att förhindra spridningen av viruset.
 • Håll avstånd och ta personligt ansvar

  2020-05-04 Folkhälsomyndigheten har tagit fram nya allmänna råd för att motverka spridningen av covid-19. Det handlar bland annat om att man bör undvika större sociala sammanhang och att alla verksamheter i landet är skyldiga att vidta åtgärder för att minska risken för smittspridning.
 • Inreseförbud

  2020-04-30 Regeringen har beslutat att tillfälligt stoppa icke nödvändiga resor till Sverige från länder utanför EES-området och Schweiz, i syfte att mildra effekterna av coronavirusets utbrott.
 • Utrikesdepartementet avråder från alla utlandsresor

  2020-04-30 Med anledning av den omfattande spridningen av coronaviruset och den snabbt föränderliga och osäkra situationen för resande, avråder UD från icke nödvändiga resor till alla länder. Slutdatum för avråden kan komma att ändras.
 • Strategi för utökad nationell testning av covid-19

  2020-04-30 Den Socialdemokratiskt ledda regeringen har presenterat en strategi för kraftigt ökat antal tester för covid-19. Bedömning är att vi kan testa och analysera 50 000 till 100 000 prover per vecka, bland annat tack vare att självtestning kan utökas.
 • Sverige bidrar med 100 miljoner kronor till FN:s humanitära respons för covid-19

  2020-04-06 Sverige kommer att lämna ett initialt bidrag om 100 miljoner kronor till FN:s samlade globala humanitära appell för covid-19. Sverige svarar på så vis upp mot FN:s generalsekreterares uppmaning till världssamfundet att tillföra de resurser som krävs för att bekämpa pandemin och rädda liv och lindra mänskligt lidande.
 • Ny lag gör det möjligt att stänga skolor

  2020-03-21 Riksdagen har beslutat om en lag som ger regeringen möjlighet att stänga förskolor och skolor och säkrar omsorg för barn till vårdnadshavare som arbetar inom samhällsviktiga verksamheter.
 • Undervisning på distans

  2020-03-18 Från och med den 18 mars rekommenderas alla gymnasieskolor, yrkeshögskolor, vuxenutbildningar, universitet och högskolor att stänga för att hindra smittspridningen av det nya coronaviruset. Undervisningen rekommenderas istället bedrivas på distans.
 • Slopad karensavdrag för fler grupper

  2020-03-13 Det tillfälligt slopade karensavdraget ska inte bara omfatta personer i anställning, företagare och personer med arbetslöshetsersättning utan även personer med aktivitetsstöd, etableringsersättning och utvecklingsersättning.
 • Regeringen bidrar med 40 miljoner till WHO:s krisfond

  2020-02-24 Med anledning av det pågående utbrottet av covid-19, orsakat av det nya coronaviruset, har regeringen beslutat att avsätta 40 miljoner kronor till Världshälsoorganisationens (WHO) krisfond. Syftet med fonden är att stärka WHO:s förmåga att snabbt kunna agera vid exempelvis utbrott av smittsamma sjukdomar utan att den övriga verksamheten blir lidande.